Сучасні класифікації ризиків

Поняття ризику

Ризик є невід’ємним компонентом сучасного суспільства, зачіпаючи всі сфери життєдіяльності людини і суспільства в цілому. У повсякденному житті ми систематично відчуваємо на собі негативний вплив ризиків різних сфер діяльності: економіки, політики, релігії, навколишнього середовища, законодавчі, фінансові, політичні та багатьох інших. Незважаючи на повсюдне участь ризику в життєдіяльності як людей, так і підприємств, не існує чіткого підходу до розуміння сутності ризику.

Ця особливість пояснюється тим, що ризик як явище виражений в декількох суперечать один одному засадах і знаходиться в тісному зв’язку з рішеннями, прийнятими суб’єктом.

Ризик є результатом прийнятого рішення і тягне за собою оборотні і необоротні наслідки. Ризик включає в себе величезну кількість понять, початкове значення якого пов’язували з процесом прийняття рішення та його впливу на індивіда.

Подання про ризик

Як ризику можна уявити виникнення випадку (ситуації), який передбачає часткове досягнення або відмова від досягнення фінансової мети підприємства.

Раніше ризики підрозділяли тільки на статичні і динамічні. Ризики даної групи важко уникнути, але є можливість спрогнозувати їх, тим самим знизивши їх збитки щодо підприємства.

Які ж ризики актуальні в даний момент. Розглянемо сучасну класифікацію ризиків більш докладно.

Сучасна класифікація ризиків

  • Що розрізняються за суб’єктивною ознакою (Планетарні, в масштабах нації, групові, системні, господарські)
  • Об’єднані за ступенем ущербовозмещенія (глобальні, критичні, допустимі, часткові, змішані)
  • За сферами ризикового впливу (фінансові, економічні, правові, договірні, операційні)
  • За природою виникнення (Соціально – культурні, техніко – інформаційні, природно – екологічні, інформативні, інтегровані)
  • У прив’язці до ринкового портфелю інвестиції (внутрішні та зовнішні)

Ризики фінансового аудиту (ризик вкладень і ліквідності, інвестиційний, кредитно – депозитний, операційно – управлінський, законодавчо правової) 7. Ризики життєвого циклу підприємства

В якості основного ризику на етапі життєвого циклу – можна виділити підприємницький ризик, який пов’язаний з впровадженням підприємства на ринок. Може виникнути ситуація, коли фірма почала діяльність в несприятливий період і продовжувати роботу буде важко. Ситуація може виникнути на будь-якому етапі життєвого циклу підприємства.

Класифікація ризиків багатогранна і впливає на всі сфери діяльності підприємства, її життєвий цикл, внутрішні і зовнішні чинники, фінансові потоки, капітал, інвестиції, природу прояви і появи, системи, методи, явища, які використовуються керівниками підприємств в рамках діяльності фірми. Частина ризиків може бути врахована і прогнозована керівником в рамках менеджменту, і в рамках окремих процесів.

Як приклад можна розглянути наступне: керівник уважно стежив за економічною ситуацією на ринку і брав своєчасні рішення для того, щоб зберегти стабільність підприємства. В процесі розвитку загальної економічної ситуації, виникла проблема – впав рівень національної валюти, і подорожчала сировина для виробництва. Керівник міг передбачити цю ситуацію, але не зміг від неї захиститися.

Посилання на основну публікацію