Суб’єкт інвестиційного менеджментум

Сутність інвестиційного менеджменту

Класичний менеджмент можна визначити як мистецтво управління, яке поєднує в собі теоретичні засади та практичний досвід. Керівництво – складний процес і не менш складна діяльність. Мало назвати себе керівником, потрібно їм бути.

Інвестиційний менеджмент деталізує мистецтво управління на фінансової діяльності. При цьому особливої ​​уваги заслуговує саме напрямок інвестиції. Інвестори дуже обережно вкладають фінанси. Вони повинні бути впевнені в тому, що примножать наявний капітал. Чим більше доходна діяльність, тим більше інтересу у інвестора вона викликає.

Часто виникають ситуації, коли високодохідна діяльність пов’язана з високою часткою ризику. В цьому випадку, завданням ризикового менеджера є формування буфера безпеки і стимулювання інвестиційної активності. Сутність інвестиційного менеджменту полягає в управлінні фінансами, в тому числі і інвестиціями. Сутність інвестиційного менеджменту визначає його завдання. Розглянемо їх більш детально.

Завдання інвестиційного менеджменту

  • Стимулювання інвестиційної активності зовнішнього середовища по відношенню до підприємства
  • Отримання понад прибуток від інвестиційної діяльності
  • Зниження ризикового впливу на інвестиційне середовище підприємства
  • Зміцнення фінансового становища підприємства на ринку
  • Своєчасне здійснення інвестиційного плану, реалізація перспективних напрямків діяльності
  • Завдання інвестиційного менеджменту повністю корелюють з його сутністю. Особливість даного виду управління полягає в тому, що керувати доводиться не тільки людьми і ресурсами, а й фінансами.

Сутність і завдання визначають функції інвестиційного менеджменту. Розглянемо їх докладніше.

Функції інвестиційного менеджменту

Функція поточного планування – одна зі стадій управлінського процесу, в процесі здійснення якої відбувається формування інвестиційної політики і стратегії. Плануюча функція залежить від виду діяльності підприємства та його особливостей. Чим складніше підприємство, тим більше її потреба в інвестиціях

Функція організації – інвестиційний план і стратегія формує потребу в фінансових ресурсах для виконання, втілення в життя. В цьому випадку, необхідно чітке розмежування між власними і позиковими засобами. Менеджер повинен усвідомлювати і розуміти алгоритм подальших дій і враховувати потреби не тільки свого підприємства, але і інвесторів, які вклали кошти. Якщо існуючі ресурси вичерпані, то слід перейти до пошуку нових джерел інвестиції.

Функція координації – діє на кожному етапі реалізації інвестиційного проекту. Менеджер здійснює моніторинг ситуації для того, щоб адекватно і своєчасно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Якщо зміни глобальні, то менеджер може змінити план дій і сформувати новий. Головне в тому, щоб це влаштовувало інвесторів.

У процесі інвестиційної діяльності найбільш очевидно наявність суб’єктів інвестиційної діяльності. Розглянемо їх більш детально.

  • Суб’єкти інвестиційного менеджменту
  • Власники та адміністратори підприємства
  • Керівник інвестиційного відділу
  • Залучений фахівець з інвестиційної діяльності

Розглянемо практичний приклад

Суб’єктами управління інвестиціями вважаються власники, тому що вони зацікавлені в залученні додаткових коштів. Інвестиційний менеджер, що складається в штаті, наділений повноваженнями щодо інвестиційної активності. Він є представником підприємства з питань фінансової діяльності. Залучений фахівець просто консультує менеджера з інвестицій, їх особливостям, допомагає розробити план. Такий працівник не входить в штат, є зовнішнім фахівцем.

Посилання на основну публікацію