Структура управління проектом

Поняття управління проектами

Основною відмінністю управління проектом від поняття менеджменту є його комплексність, а також системність.

Управління проектом є управління комплексом основних напрямків діяльності менеджерів, які є взаємопов’язаними, і які об’єднані в “проект”, який спрямований на розробку і здійснення якого займається забезпеченням досягнення призначених цілей за допомогою планування за часом і ресурсами, виявлення бюджету і ризиків, становлення команди проекту і комунікацій, а також організації виконання і здійснення контролю за змінами.

Крім цього, управління проектом є професійною творчою діяльність, в основі якої знаходиться застосування сучасних наукових знань, навичок, способів, засобів, а також самих різних технологій.

Важливо відзначити, що управління проектом по своїй суті є професійним управління змінами, ставить дані методи і засоби управління проектами в ряд напрямків управління, які є досить ефективними, в умовах соціальної та економічної середовища, яка постійно змінюється, і, зокрема, в умовах переходу до ринкових відносин.

Управління проектами є вельми важливим, оскільки:

 • Окрема людина не може впоратися з рішенням величезної кількості найрізноманітніших завдань. Для цього необхідна величезна кількість фахівців різного рівня, а також поділу праці. Це пояснює важливість системи управління проектом;
 • Отримання конкретних цілей вимагає ресурсів, які обов’язково потрібно забезпечити, координувати і застосовувати;
 • Дії, спрямовані на забезпечення досягнення цілей вимагають, з одного боку, розробки структури управління, а з іншого – важливість правильно оформити проходження процесів роботи, комунікацій і прийняття рішень.

Структура управління проектами

Сьогодні управління проектами, отримані знання, а також практика з управління проектами в різних областях, а також підсумки міжнародного співробітництва в сфері управління проектами вийшли на той рівень, коли з’явилася можливість і необхідність поєднувати накопичені знання з управління ресурсами в одну загальну системну модель. В основі даної моделі.

Структура системної моделі управління проектами виглядає наступним чином:

 • Суб’єкти управління;
 • Об’єкти управління;
 • Процеси управління проектами.

Кожен з цих компонентів має свою власну ієрархічну структуру.

До основних об’єктів управління у управлінні проектами відносяться:

 • Різні проекти;
 • програми;
 • Велика кількість організацій;
 • Системи.

Важливо відзначити, що кожен з перерахованих вище об’єктів управління проектами має свої власні цілі, стратегії, структуру, етапи життєвого циклу, оточення і багато іншого.

Суб’єктами управління проектами це безпосередні учасники проекту, які взаємодіють при визначенні та прийнятті управлінських рішень.

Основних учасників проекту, ними можуть бути:

 • інвестори;
 • замовники;
 • підрядники;
 • Виконавці та багато інших.

До команди управління проектом відносяться:

 • Керуючий проектом;
 • Члени команди проекту;
 • Інші учасники проекту

Процеси управління проектами здійснюються за допомогою прямого і зворотного зв’язків, які існують між основними суб’єктами і об’єктами управління. Процес управління також як і інші має ієрархічну структуру, яка заснована на різних завданнях і процедурах управління проектами. Кожна із завдань управління проектами відноситься до конкретної фазі процесу управління.

Посилання на основну публікацію