Структура організаційно-правових форм

Поняття підприємства і його ознаки

Підприємством є самостійно господарюючий суб’єкт, який створений в повній відповідності до законодавства з метою виробництва продукції, а також надання послуг і виконання робіт. Діяльність підприємства спрямована на задоволення потреб громадськості та отримання прибутку.

Підприємство визнається юридичною особою після завершення процесу державної реєстрації та, з цього моменту, може брати участь в господарському обороті.

Всі підприємства мають ряд певних ознак:

  • підприємство зобов’язане мати в своїй власності або управлінні відокремлене майно;
  • відповідати своїм майном за які виникають зобов’язаннями;
  • має право укладати всі види цивільно-правових договорів від свого імені;
  • воно може бути як позивачем, так і відповідачем в суді;
  • організація зобов’язана мати самостійний баланс, а також своєчасно надавати встановлену державними органами звітність;
  • підприємство повинно мати найменування, яке вказує на організаційно-правову форму організації.

Підприємства класифікуються за призначенням готової продукції, ознаками технологічної спільності, ознаками розмірів, масштабами і спеціалізації виробництва, типам виробничого процесу, ознаками діяльності, формами власності.

Організаційно-правові форми підприємств

Організаційно-правовою формою є форма підприємницької діяльності, закріплена встановленим державою юридичним чином і визначає відповідальність підприємства перед прийнятими на себе зобов’язаннями.

За законами Російської Федерації можуть створюватися такі організаційні форми підприємств: повне товариство; товариство на вірі, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Також осібно стоять виробничі кооперативи і Державні унітарні підприємства.

Кожна з організаційно-правових форм має на увазі в собі певні відносини як всередині організації, так і з зовнішнім середовищем. Також вони характеризують структуру самої організації, ступеня впливу її членів на її долю, прийняті управлінські рішення, ступінь відповідальності підприємства перед своїми споживачами.

Також в Росії може вестися підприємницька діяльність без організації і утворення юридичної особи. Вона може здійснюватися як окремими особами, так і їх товариствами на підставі договору спільної діяльності. Особливістю простого товариства є повністю солідарна відповідальність по загальним зобов’язанням, а також пропорційний розподіл прибутку відповідно до внесених внеском. Як вкладів можуть бути прийняті не тільки матеріальні або нематеріальні цінності, а й особистісні якості учасників товариства.

Порядок створення і ліквідації підприємств

Всі створювані підприємства підлягають державній реєстрації. Після її проходження підприємство може вважатися створеним і стає юридичною особою. Порядком реєстрації передбачається надання засновником або засновниками пакету необхідних документів. Серед них присутній установчий договір який містить дані про найменування підприємства, місце його знаходження та порядку управління, відомості про всіх засновників, розмір статутного капіталу і розподіл часток між засновниками, порядок і способи внесення вкладів.

Припинення діяльності може бути здійснено за рішенням засновників, закінченням терміну діяльності підприємства, досягненням заданої мети, за рішенням суду, при настанні банкрутства.

При будь-яких діях по створенню і ліквідації підприємства необхідно інформувати податкову службу за місцем реєстрації підприємства. Взаємодія з федеральної податкової службою є обов’язковим етапом ведення будь-якого бізнесу, про який не варто забувати.

Посилання на основну публікацію