Структура і форми прогнозування

Сутність прогнозування

Здійснення прогнозування, як і будь-якої господарської діяльності, проводиться на підставі упорядкованих правил, при цьому воно сконцентровано на вирішенні цільових завдань, які випливають з мети підприємства.

Прогнозування включає в себе систему кількісних і якісних передпланових показників, які спрямовані на прояснення ймовірного стану і результату діяльності компанії в майбутньому.

На базі прогнозування можна визначити можливості для досягнення поставлених цілей, оскільки в прогнозі вказана ймовірна ступінь відхилення від відповідних цілей в залежності від способів перспективних дій і впливу умов (науково-технічні, природно-кліматичні, соціально-економічні та політичні чинники).

Вимоги плану враховуються прогнозами, при цьому вони вважаються самостійною формою передбачення об’єктивних процесів і ймовірного кінцевого результату при реалізації поставлених цілей в часі (рік, місяць) і ресурсів, які можуть бути виражені в грошах.

Форми прогнозування

Різними економістами пропонувалися різні ознаки для класифікації прогнозування. Відповідно до цілями розробки прогнози бувають наступних форм:

 • Пошукові, які засновані на з’ясуванні перспективного розвитку досліджуваних явищ (зі збереженням минулих тенденцій).
 • Нормативні, що враховують заздалегідь поставлену мету, певний шлях і терміни її досягнення. Ці прогнози розробляють від заданого стану при розрахунку існуючих тенденцій.

Відповідно до тимчасовими горизонтами, виділяють наступні форми прогнозування:

 • Оперативне, що розробляється на термін до року і містить лише показники кількості,
  Короткострокове, яке розробляється на маленькі терміни (зазвичай до року). Містить загальні показники за кількістю,
 • Середньострокове, розробляється на термін від року до п’яти років, включає як кількісні, так і якісні показники,
 • Довгострокове, що містить загальні якісні і кількісні показники (5-15 років),
 • Довгостроковій, розробка яких відбувається на термін більше 20 років і містить загальні якісні характеристики і складові.

Відповідно до методів розробки прийнято виділяти:

Інтуїтивне прогнозування, засноване на інформації, отриманої від експертів. Є ситуації, при яких може бути застосована тільки така форма прогнозування. Наприклад, коли досліджується новий об’єкт, про який ще немає статистичних або підтверджених даних, або об’єкт прогнозування складний і на нього впливає комплекс факторів.

Формалізоване прогнозування, засноване на фактичних даних про об’єкт. За допомогою формалізованих методів, наприклад, відбувається обробка статистичних даних.

Структура прогнозування

Прогнозування може проводитися як на підприємстві в цілому, так і для окремих його підрозділів (цехів, служб), або за видами продукції. Для кожного з цих випадком існує набір певних методів і показників.

У структуру найбільш загальних показників, які повинен давати прогноз, включені:

 • ймовірне досягнення поставлених цілей, в рамках розглянутих прогнозуванням напрямків;
 • розмір капітальних вкладень, які необхідні для здійснення програми в цілому і для кожного етапу прогнозного періоду;
 • кількісні витрати праці (людино-години) для кожного окремого відрізка прогнозного періоду, при цьому виділяються витрати за категоріями професій;
 • поточні виробничі витрати кожного етапу прогнозного періоду, при цьому виділяють витрати різних стадій життєвого циклу виробу;
 • прибуток організації, отримана при досягненні поставленої мети.
Посилання на основну публікацію