Стратегічний менеджмент: визначення

Стратегічний менеджмент – це одна з функцій управління, яка поширюється на довгострокові цілі і дії компанії. Формулювання стратегії (способу дій) і її інструментарій є ядром управління і важливою ознакою хорошого менеджменту компанії. Стратегічний менеджмент – розробка і реалізація дій, що ведуть до довгострокового перевищення рівня результативності діяльності фірми над рівнем конкурентів.

Про визначення

В порядку обговорення.

Давайте почнемо з визначення.

Визначення стратегічного менеджменту в даній статті таке: “Стратегічний менеджмент – це одна з функцій управління, яка поширюється на довгострокові цілі і дії компанії. Формулювання стратегії (способу дій) і її інструментарій є ядром управління і важливою ознакою хорошого менеджменту компанії. Стратегічний менеджмент – розробка і реалізація дій, що ведуть до довгострокового перевищення рівня результативності діяльності фірми над рівнем конкурентів. “

 • По-перше, стратегічний менеджмент не може бути функцією управління. За класичним визначенням функції управління пов’язані з канонічної моделлю системи. Під функцією мається на увазі сукупність повторюваних однорідних дій і операцій, орієнтованих на досягнення певного завдання в рамках процесу управління. А саме: функція постановки цілей, функція організації, функція планування, функція обліку, функція контролю і функція регулювання. Відповідно до даного визначення стратегічний менеджмент перебуває в іншій категорії понять, ніж поняття функції управління.
 • По-друге, горизонт планування стратегічного менеджменту може бути різним. Коли зміни зовнішні були повільними, горизонт стратегічного планування дійсно найчастіше збігався з довгостроковою перспективою. Зараз зміни, що впливають на стратегію, розвиваються набагато швидше і можуть збігатися зі середньостроковій або навіть з короткостроковою перспективою.
 • По-третє, щодо ядра і важливої ​​ознаки теж не дуже зрозуміло. Якщо компанія має в своїй зовнішній середовищі тільки дискретні зміни, що вимагають зміни стратегії, вона взагалі може не мати регулярного стратегічного менеджменту і регулювати стратегію, створюючи тимчасові інструменти вирішення цього завдання.
 • По-четверте, про перевищення рівня конкурентів. Усі конкуренти не можуть перевищувати рівень один одного. Значить, стратегічний менеджмент можуть мати тільки деякі з них, хто домігся такого перевищення? Явна змішування причини і слідства. І ще, з визначення виходить, що монополіст на ринку стратегію мати не може? Теж дуже суперечливе.

А в принципі, щодо визначення все просто. Стратегічний менеджмент визначається об’єктом управління – корпоративною стратегією і всім, що з нею безпосередньо пов’язано. При такому визначенні всі ці викрутаси не потрібні стають.
Історія

Термін «стратегічний менеджмент» був введений в ужиток з кінця 60-70-х рр. ХХ ст. для того, щоб відбивати відмінність управління, здійснюваного на вищому рівні, від поточного управління на рівні виробництва. У 1965 році І. Ансофф поставив під сумнів колишні методи довгострокового планування і запропонував модель стратегічного планування. В створення стратегічного менеджменту, як нової дисципліни, внесли вклад численні автори, до них відносять Альфреда Чандлера (Alfred D. Chandler, Jr.), Філіпа Зельцніка (Philip Selcnik), Ігоря Ансоффа (Igor Ansoff) і Пітера Друкера (Peter Drucker).
стратегія організації

Під цим терміном розуміється взаємопов’язаний комплекс довгострокових заходів або підходів в ім’я зміцнення життєздатності та мощі організації по відношенню до її конкурентам. По суті – це набір правил для прийняття рішень, якими організація керується у своїй діяльності.

За дефініції Г. Минцберга (Стратегічне сафарі),

“Стратегія, це шлях до мети”.

Треба відзначити, що на початку своєї книги Минцберг дає п’ять різних розумінь стратегії, оскільки поняття це багатогранне. Далі при аналізі існуючих “Шкіл стратегій” (інша назва даного праці) Минцберг докладно розбирає гносеологічні підстави кожної школи, зазначає плюси і мінуси їх підходів, дає образні найменування кожній школі ( “такі як” павук “,” Бізон “і т.д. ,) найбільш виграшною пропонуючи “Школу хамелеона”, тобто – незакостеневшій, але динамічно мінливий тип стратегій – в силу детально розібраного матеріалу по сотням публікацій і інтерв’ю з особами, відповідальними за стратегії і відзначає не тільки “Бум стратегічних підходів”, але і кр ах великих надій на дане напрямки, прямо пише, що “весь пар стратегічного планування пішов у свисток”.

Є ще одне визначення стратегії, настільки ж конструктивне, наскільки і функціональне –

“Стратегія, це – парирування загроз”.

У цьому визначенні, що є його перевагою, – включена думку Г. Мінцберга про мінливість ринкового середовища і неможливості заздалегідь повністю сформулювати стратегію в одному документі детально (ще точніше про постійні провали подібних спроб).

Зміст стратегічного менеджменту

 1. • Аналіз зовнішнього середовища фірми
 2. • Аналіз внутрішньої обстановки
 3. • Формування місії і цілей фірми
 4. • Вибір і розробка стратегії на рівні СЗГ, фірми
 5. • Аналіз портфеля диверсифікованої фірми
 6. • Проектування організаційної структури
 7. • Вибір ступеня інтеграції і систем керування
 8. • Управління комплексом «стратегія – структура – контроль»
 9. • Визначення нормативів поведінки і політики фірми в окремих сферах її діяльності
 10. • Забезпечення зворотного зв’язку результатів і стратегії компанії
 11. • Удосконалення стратегії, структури, управління.

Основні етапи стратегічного менеджменту

 • 1. Визначення сфери бізнесу і розробка призначення фірми
 • 2. Трансформація призначення фірми в приватні довгострокові і короткострокові цілі діяльності
 • 3. Визначення стратегії досягнення цілей діяльності
 • 4. Розробка і реалізація стратегії
 • 5. Оцінка діяльності, стеження за ситуацією і запровадження коригуючих впливів

Побудова системи стратегічного управління

Для побудови системи стратегічного управління необхідно декомпозувати (розбити, структурувати) стратегію компанії на конкретні стратегічні цілі, детально відображають різні стратегічні аспекти. При інтеграції індивідуальних цілей можуть бути встановлені причинно-наслідкові зв’язки між ними таким чином, щоб повний набір цілей відображав стратегію компанії. При формулюванні стратегічних цілей важливо враховувати наступні аспекти:

 1. • чіткі і однозначні формулювання;
 2. • передачу стратегії по всій компанії;
 3. • узгодження стратегії компанії з цілями персоналу;
 4. • пов’язування цілей з річним бюджетом;
 5. • ідентифікацію та узгодження стратегічних ініціатив;
 6. • виконання регулярних перевірок за допомогою зворотного зв’язку та необхідних коригувань стратегії;
 7. • забезпечення низьких цін на продукцію;
 8. • організація швидкого та доброзичливого обслуговування;
 9. • пропозиція хороших і якісних товарів;
 10. • розміщення магазинів в зручних для споживачів місцях;
 11. • постійне поліпшення результатів діяльності компанії за рахунок оптимізації процесів управління і підвищення якості обслуговування.

Перспектива розвитку визначає інфраструктуру, яку організація повинна побудувати, щоб забезпечити свої ріст і розвиток в довгостроковій перспективі. Цілком природно, що забезпечити довгостроковий успіх і процвітання навряд чи можливо тільки за допомогою технологій, що використовуються в поточний момент. Ріст і розвиток організації визначаються трьома основними факторами: людськими ресурсами, інформаційними системами і організаційними процедурами. Для забезпечення свого довгострокового присутності на ринку бізнес повинен інвестувати кошти в підвищення кваліфікації співробітників, інформаційні технології, системи і процедури.

Постановка питань при виборі стратегічних цілей

 1. • Що потрібно зробити для розвитку внутрішніх ресурсів, щоб досягти успіху в бізнес-процесах?
 2. • На які зовнішні виклики слід реагувати компанії?
 3. • Які стратегічні компетенції слід розвинути в компанії?
 4. • Які стратегічні технології ви збираєтеся створювати?
 5. • Як створити клімат в колективі, який буде сприяти стратегічним змінам в компанії?
 6. • Як домогтися задоволеності співробітників?
 7. • Як зберегти свій Персонал?
 8. • Як можна підвищити продуктивність праці?
 9. • Які навички ми повинні розвивати, щоб досягти своїх стратегічних цілей?
 10. • Як поліпшити обмін та управління знаннями?
 11. • Які зміни в інфраструктурі допоможуть в реалізації стратегічних завдань?
 12. • Які нові додатки і системи необхідно розробити і впровадити для досягнення стратегічних цілей?
 13. • Як домогтися розуміння стратегії усіма співробітниками?
 14. • Як змінити організацію таким чином, щоб вона розвивалася відповідно до стратегічними цілями?
 15. • Як посилити мотивацію співробітників?
Посилання на основну публікацію