1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент
  3. Стратегічні ризики

Стратегічні ризики

Стратегічні ризики аналізуються з точки зору перспектив розвитку компанії і визначаються ймовірністю втрат в довгостроковій перспективі. Вони можуть проявлятися, по-перше, як наявність помилкового «самосвідомості» фірми або помилкових оцінок її стратегічного потенціалу і стратегічних пріоритетів, які призводять до невідповідності поточних і довгострокових інтересів. Наприклад, поширеною є ситуація, коли підприємство з метою підвищення добробуту працівників та акціонерів підвищує заробітну плату, суму виплат по дивідендах. В результаті знижується величина прибутку, яка може бути інвестована в технічне переозброєння або розширення виробництва, що в довгостроковій перспективі призведе до зниження ефективності діяльності, а відповідно, знизить можливості підвищення доходів і соціального розвитку колективу. Імовірність виникнення ситуації невідповідності коротко- і довгострокових пріоритетів особливо зростає, якщо протягом планового періоду змінюється власник компанії.

По-друге, джерелом стратегічного ризику може стати помилкове визначення пріоритетів фірми в сфері відносин з фінансовими інститутами, місцевою адміністрацією, посередниками, постачальниками, клієнтами та ін., В результаті чого може бути не отриманий запланований кредит, дозвіл на реалізацію запланованого проекту і т. д.

По-третє, до реалізації стратегічного ризику часто призводить неправильний прогноз кон’юнктури на ринках продуктів, ресурсів, інвестиції, праці. Зокрема, якщо фірма орієнтується на випуск енергоємної продукції, вона зазнає додаткових витрат в умовах подальшого підвищення цін на енергоносії або зіткнеться зі зниженням попиту на свою продукцію, якщо її використання пов’язано зі значним енергоспоживанням. Крім того, стратегічний ризик може бути пов’язаний з помилковою оцінкою перспектив розвитку ринку, економіки країни в цілому, довгострокових структурних змін попиту і пропозиції.

Для зниження невизначеності в довгостроковій перспективі використовуються різні методи стратегічного аналізу. Одним з найбільш популярних є SWOT-аналіз (абревіатура за першими літерами англійських слів – сила, слабкість, можливість, загроза). Цей аналіз дає можливість оцінити становище фірми з чотирьох сторін.

Сила – це те, в чому компанія досягла успіху, або якась особливість, що надає їй додаткові можливості (іншими словами реальні конкурентні переваги). Сила компанії може полягати у великому досвіді, навичках, досягненнях, які дають переваги на ринку (кращі товари і обслуговування, досконала технологія, товарна марка).

Слабкість – це відсутність чогось важливого для функціонування компанії, те, що їй не вдається зробити, або те, що ставить її в несприятливі умови.

Ринкові можливості – це ті можливості, які відкривають перспективні шляхи для зростання прибутковості, для завоювання максимального потенціалу конкурентних переваг і ті, для реалізації яких компанія має фінансові ресурси.

Загрози або небезпеки – це фактори зовнішнього оточення, здатні знизити конкурентоспроможність компанії або взагалі звести нанівець її існування.

Використання різних методів стратегічного аналізу дозволяє зробити більш чітким і певним уявлення про фірму та перспективи її розвитку і таким чином знизити ризик у процесі прийняття стратегічних рішень.

ПОДІЛИТИСЯ: