Стратегічне управління та планування

Різниця між стратегічним управлінням і плануванням

Будучи ланками одного ланцюга, планування і стратегічне управління мають відмінність в цілях і методах реалізації. Планування – це складова частина стратегічного управління, яка включає в себе тільки його початкові етапи, такі як визначення місії, бачення, обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися підприємство в майбутньому періоді, розробка стратегії. Але планування не включать в себе реалізацію стратегії і оцінку результатів від цієї реалізації.

Поділ в поняттях стратегічне управління та планування відбулося в кінці 60-х років минулого століття. Воно позначило різницю між поточним управлінням на рівні виробництва та управлінням, що здійснюється на вищому рівні.

Визначення поняття стратегії

Стратегія – це комбінація методів конкуренції і організації бізнесу, спрямована на задоволення клієнтів і досягнення організаційних цілей. По суті, це визначення того, наскільки внутрішня політика компанії узгоджується з зовнішніми факторами, що потрібно робити для успішної діяльності, а від чого слід відмовитися. На сучасному етапі ефективне управління і успішний бізнес неможливі без стратегічного планування. Різноманітність стратегій і їх комбінації дозволяють трансформувати дії згідно зі змінами внутрішніх або зовнішніх факторів, які впливають на діяльність компанії.

П’ять завдань стратегічного управління

Стратегічне управління передбачає вирішення п’яти основних завдань:

 • – формування стратегічного бачення майбутнього компанії;
 • – постановка цілей;
 • – розробка стратегії (визначення стратегії на різних рівнях, піраміда розробки стратегій;
 • – реалізація стратегії;
 • – оцінка результатів і коригування стратегічного бачення, глобальних цілей, стратегії і її реалізації з урахуванням набутого досвіду, змінених умов, появи нових ідей і можливостей.

Послідовність дій в стратегічному управлінні має наступну структуру:

Чотири рівня стратегій

Існує чотири рівні стратегій, що відповідають рівням організації.

1-й рівень – це корпоративна стратегія, яка розробляється для всієї диверсифікованої компанії. Вона включає в себе такі чинники як:

 • – освоєння і зміцнення позицій в нових галузях;
 • – підвищення продуктивності всіх підрозділів;
 • – перетворення елементів межфирменного відповідності в конкурентну перевагу;
 • – установка інвестиційних пріоритетів і перерозподіл ресурсів на користь найбільш перспективних підрозділів.

2-й рівень – це бізнес-стратегія, яка розробляється для управління одним підрозділом з метою досягнення нею оптимальної продуктивності. На цьому рівні слід врахувати те, що на однопрофільному підприємстві відсутній корпоративний рівень і є тільки бізнес стратегія. У диверсифікованої компанії розробляється окрема бізнес-стратегія для кожного напрямку діяльності.

Вона складається з наступних елементів:

 • – реакція на зміни в галузі та економіці в цілому, в юридичній, політичній та інших значущих сферах;
 • – конкурентна стратегія (ринкова політика), що забезпечує стійке перевагу на ринку;
 • – накопичення необхідних знань і засобів виробництва;
 • – координація стратегічних ініціатив функціональних підрозділів;
 • – вирішення конкретних стратегічних проблем компаній.

3-й рівень – це функціональна стратегія, яка розробляється для кожного функціонального підрозділу в рамках кожного напрямку діяльності. Вона являє собою план, який охоплює діяльність таких функціональних одиниць як НДДКР, виробництво, маркетинг, обслуговування покупців, збут, фінанси, кадри і т.д. в рамках певних підрозділів.

4-й рівень – це операційна стратегія, яка представляє собою більш вузьку стратегію для основних структурних одиниць всередині функціональних одиниць. Вона визначає принципи управління ланками організаційної структури (заводами, відділами продажів, центрами поширення) і вирішення стратегічно важливих оперативних завдань (закупівля, управління запасами, ремонт, транспортування, реклама).

Разом з ростом на міжнародних ринках конкуренції, зниженням інформаційних бар’єрів і процесами глобалізації зростає значення стратегічного планування як ефективного професійного інструменту для прийняття і реалізації стратегічних рішень.

Переваги стратегічного планування та помилки в його здійсненні

Переваги стратегічного планування полягають в тому, що компанія отримує можливість витримувати зростаючу конкуренцію і підтримувати сталий розвиток компанії; оптимізувати використання наявних активів і підвищувати ефективність придбання нових; правильно позиціонувати товар, диференціювати види діяльності, нарощувати конкурентні переваги і т.д.

При правильному підході недоліків у моделі стратегічного управління в цілому немає. Але існує небезпека – це стосується в основному компаній на ринках, що розвиваються – допуску типових помилок. Це, перш за все, відсутність належної уваги до стратегічного управління і брак професійних менеджерів, які здатні намітити напрямок і практично здійснювати стратегічне управління. Нелояльное ставлення державних структур до великих бізнес-організаціям, корупція, несправедливий розподіл великих державних замовлень – все це ускладнює стратегічне управління, що веде до зниження успіху компанії.

Посилання на основну публікацію