Стратегічне управління – аналіз зовнішнього середовища

Передумови стратегічного управління

Орієнтація на довгострокову перспективу повинна стає головною рисою внутрішньо фірмового управління. Це означає проведення досліджень, різних операцій, інноваційну діяльність, максимально ефективне використання трудової активності персоналу. Скорочення рівнів апарату управління, а також просування та оплата працівників відповідно до реальними результатами стануть основними напрямками змін в структурі управління. Стратегічне управління стає одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності фірми.

Визначення стратегії залежить від ситуації, що склалася, в якій функціонує організація. Однак існують і загальні, базові підходи. Стратегічний менеджмент ґрунтується у своїх уявленнях про організації як про досить стабільній системі, що інтегрує в собі різні форми ресурсів з плином часу. Стратегічне управління має на увазі спроби проникнути за межі керованих процесів, на основі аналізу та інтуїції передбачити результати функціонування, ризикові ситуації, несприятливі події. Стратегічне управління несе «вирощування» позитивних, сильних сторін підприємства, його внутрішню стійкість і здатність до оздоровлення.

Аналіз зовнішнього середовища

На всіх стадіях стратегічного управління підприємством проводиться обов’язковий аналіз навколишнього середовища. Він передбачає вивчення трьох основних складових:

  • зовнішнього середовища,
  • безпосереднього оточення,
  • внутрішнього середовища компанії.

За допомогою аналізу зовнішнього середовища, розробники стратегічного плану контролюють зовнішні фактори, що впливають на організацію. Аналіз дозволяє оцінити потенційні загрози для фірми, а також ступінь їх впливу. Він включає в себе вивчення економічних чинників, політичних процесів, соціальної та культурної складової суспільства, науково-технічний розвиток і інші фактори. Він допомагає отримати необхідні дані і дає час на прогнозування можливостей, складання плану і випадок непередбачених обставин. Також, аналіз є системою раннього попередження на випадок можливих загроз, так як дозволяє виявити їх, а значить, і дати час на розробку контрзаходів.

Фактори аналізу зовнішнього середовища

Аналіз проводиться по семи основних факторів: економічних, політичних, ринкових, технологічних, правових, соціальних.

Аналіз економічних чинників дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси і є життєво необхідним. Вивчення економіки несе в собі вивчення ряду показників, але інтерес для стратегічного управління представляють не значення показників як такі, а те, які можливості для ведення бізнесу вони можуть дати. Аналіз економічної компоненти спрямований на комплексну оцінку всіх її елементів і її стану. Він являє собою фіксацію рівня ризику.

Політичні фактори дають уявлення про наміри органів влади, за допомогою яких проводиться Державна політика, і які можуть вплинути на суспільство.

Ринкові фактори представляють область постійного занепокоєння для будь-якої організації в силу своєї мінливості. В аналіз ринкових чинників входить величезна кількість пунктів, які так чи інакше, можуть вплинути на фірму.

Аналіз технологічних факторів дозволяє вчасно побачити можливості, які дає наука для розвитку бізнесу.

Правові чинники включають в себе різні закони і правові акти.

Соціальні – ставлення людей до якості життя і роботи, звичаї, демографічну структуру. Міжнародні – валютні курси, можливості доступу до сировинних матеріалів та інші.

Аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації створити необхідний перелік можливостей і небезпек, з якими вона може зіткнутися на шляху реалізації її стратегічного плану.

Посилання на основну публікацію