Стратегічне бізнес-планування: визначення

Стратегічне бізнес-планування – це вироблення стратегії за допомогою комплексу формалізованих процедур, які спрямовані на побудову як моделі майбутнього компанії («як хочеться»), так і програми переходу з поточного стану до цієї моделі.

Термін англійською мовою: Strategic planning

Стратегія – обгрунтувана програма поліпшень організації бізнесу в чотирьох областях: конкурентні переваги; організаційні перетворення; фінансова оптимізація; операційні поліпшення. Всі ці області взаємопов’язані між собою і залежать від того шляху розвитку, який вибирається за результатами проекту розробки стратегії.

Методи і підходи

Існує багато підходів стратегічного планування, але зазвичай воно передбачає проходження трьох аналітичних етапів:

 • 1. Оцінка поточної ситуації та причин її виникнення (Положення)
 • 2. Цілепокладання. намітити цілі
 • 3. Шлях. Скласти карту шляху досягнення мети.

Також, для успішності вироблюваної стратегії варто визначити і перевіряти наскільки вона:

 • 1. видима (Вона повинна бути перед вашими очима кожен день)
 • 2. релевантна (Вона повинна включати всі елементи організаційного оточення, внутрішні тактичні кроки, спосіб ведення бізнесу, які впливають на компанію сьогодні)
 • 3. проста (Повідомлення, закладені в стратегії повинні бути зрозумілі всім співробітникам з першого погляду: про що йде мова, що необхідно зробити компанії, щоб отримати результати, що потрібно від окремих співробітників компанії, щоб зробити це. Вона повинна швидко «вбирати» все існуючі стратегії).

Інші алгоритми

 • 1. Спочатку ви визначаєтесь з бажаним чином компанії в майбутньому
 • 2. Потім оцінюйте ситуацію
 • 3. розробляє заходи для коригування сьогоднішньої ситуації, змінюючи її в сторону бажаної.

Інакше кажучи, спочатку формулюється Бачення компанії, Місія, комплекс цілей. Потім проводиться SWOT-аналіз, розробляються заходи (завдання), які необхідно прийняти для досягнення цілей. Починається реалізація або процес вирішення стратегічних завдань. Останній етап передбачає управління та моніторинг початих процесів.
А підготовчий етап включає в себе: аналіз поточної ситуації, аналіз тенденцій, ринку, конкурентів, сегментації ринку, динаміки продукту, мікс-маркетинг, SWOT-аналіз, позиціонування – аналіз сприйняття, аналіз джерел інформації.

У книзі відомих вчених Каплана і Нортона – «Нагорода за блискучу реалізацію стратегії» описується нова універсальна система управління, яка дозволить керівникам ефективно втілити в життя розроблену стратегію.

Для того, щоб розробка і реалізація корпоративної стратегії були максимально ефективними, автори вважають за необхідне врахувати наступних шість пунктів:

 • 1. Важливо максимально чітко формулювати стратегію, при цьому правильно вибираючи цілі;
 • 2. Необхідно планувати стратегію, вибираючи показники, завдання та ініціативи для всіх напрямків основної діяльності, домагаючись при цьому відповідального ставлення до роботи;
 • 3. Організація і стратегія повинні відповідати один одному;
 • 4. Вибір пріоритетів і розподіл ресурсів – планування виробничої діяльності повинно ґрунтуватися на цих процесах;
 • 5. Контролювати операційну діяльність і хід реалізації стратегії (Див. Стратегічний процес), набуваючи нового досвіду;
 • 6. Стратегія компанії підлягає обов’язковому SWOT-аналізу.

Все це повинно контролюватися одним підрозділом – відділом стратегічного менеджменту. Саме він повинен займатися координацією роботи всіх основних підрозділів, синхронізуючи дії персоналу.

Олександр Серпилін так описує метод планування бізнес-стратегії. Він включає:

 • – аналіз інвестиційної привабливості галузі;
 • – розробка сценарного прогнозу розвитку галузі (див. Стратегічні карти);
 • – прогноз зміни кон’юнктури попиту і пропозиції на внутрішніх і зовнішніх ринках; аналіз конкурентної позиції компанії в галузі (Див. SWOT-аналіз і PEST-аналіз);
 • – фінансова оцінка стратегічних альтернатив;
 • – формування образу майбутнього компанії; розробка стратегічних цілей і завдань;
 • – комплекс робіт по впровадженню стратегії.

Образ компанії і стратегічні орієнтири

Сформований образ майбутнього компанії (якою вона могла б бути) і складена програма переходу від поточного стану до нової моделі і складають бізнес-стратегію як таку.
Тут потрібно враховувати, що:- образ майбутнього компанії завжди повинен бути реалістичним

– при формуванні образу враховуються тенденції розвитку галузі, зміни кон’юнктури попиту і пропозиції, сильні і слабкі сторони компанії, наявні потенціал і загрози (Див. SWOT-аналіз) і безліч інших факторів, що впливають на внутрішню і зовнішню середу.

Цілепокладання і формулювання завдань для досягнення поставлених цілей вимагають якісної конкретизації образу майбутнього компанії (Див. Місія та Бачення) з формулюванням довгострокових орієнтирів (на п’ять-десять років) розвитку компанії:

 • – збільшення (утримання) частки на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 • – зростання капіталізації компанії (ринкової вартості акцій);
 • – підвищення рівня інвестиційної привабливості компанії;
 • – зниження тиску постачальників сировини і матеріалів (у разі якщо результати аналізу свідчать про серйозні загрози, що виходять від постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих);
 • – стратегічні орієнтири організаційного розвитку (наприклад, виділення стратегічних бізнес-одиниць, перехід з лінійної на дивізійну оргструктуру управління і т. д.)

Крім перерахованих, стратегічні орієнтири встановлюються по відношенню до соціальної відповідальності компанії (особливо в разі її містоутворюючого характеру), індивідуальних цілей і очікувань великих акціонерів і ін. Як правило, стратегічні орієнтири (цілі) носять комплексний характер, і їх реалізація можлива лише на основі цільових комплексних програм.

 

Посилання на основну публікацію