Стратегічна зона бізнесу

Поняття стратегічної зони бізнесу (СЗБ). Характеристики СЗБ і порядок їх виділення

Визначення поняття

Стратегічна зона бізнесу/господарювання / (strategic business unit – SBU) – це окремий сегмент ринку, на який фірма має (або хоче отримати) вихід.

Причини появи СЗБ

В середині минулого століття перед більшістю великих компаній постало питання про межі їх бізнесу на ринку. Мова йшла не про випуск нових товарів, просування в нові галузі або збільшенні частки – ці стратегічні можливості компанії на той час вже використовували. Це мала бути якісно новий аналіз в сфері вже склалася діяльності. Саме тоді виникла ідея оцінки перспективи розвитку бізнесу з урахуванням впливу на нього певних елементів зовнішнього середовища. На практиці ідея була вперше втілена на американській фірмі «Дженерал Електрик». Згодом концепція СЗБ мала значний вплив на формування системи управління і планування багатьох фірм.
Аналіз навколишнього середовища

Для виділення СЗБ компанія повинна провести всебічний аналіз навколишнього середовища за наступними напрямками:

– економічні фактори (темпи інфляції і дефляції, рівень зайнятості населення, податкові ставки, митна політика);

– політичні чинники (поділ повноважень федеральних і регіональних органів влади, жорсткість державного регулювання економіки, пільгові економічні режими, інвестиційна політика держави);

– ринкові фактори (форма ринку в зацікавленої сфері діяльності, рівень і тривалість життєвих циклів попиту, інтенсивність конкуренції, ціни на фактори виробництва, динаміка попиту та пропозиції, антимонопольна політика, розподіл часток товарного ринку між господарюючими суб’єктами, стабільність ринку (за складом господарюючих суб’єктів);

– виробничо-технологічні чинники (стан виробництва на зовнішніх для компанії ділянках технологічних ланцюгів, можливості нових технологічних розробок, рівень технології конкурентів);

– конкурентні фактори (мотиви, якими керуються господарюючі суб’єкти, можливість рефлексивного впливу з боку конкурентів, ступінь уразливості конкурента, швидкість конкурентних реакцій господарюючих суб’єктів на зміни на ринку, імідж компанії).

Характеристика компанії

Після проведення аналізу складаються карти стратегічних груп з урахуванням характеристики компаній. Серед найбільш важливих можна виділити наступні:

 • – ціни на товар (високі, середні, низькі);
 • – географічний обхват – покриття (висока, середня, низька);
 • – структура асортименту (широкий, вузький, середній), важливим показником тут також є те, наскільки повно і широко представлені бренди виробника;
 • – формат компанії (повністю стандартного формату, частковий перехід на формат, неформатний);
 • – площа (до 500 кв.м, 500-1000 кв.м, понад);
 • – якість обслуговування (висока, низька, середня), оцінюється також наявність консультантів і їх професіоналізм, якість пропозиції товару;
 • – розвиток програм лояльності (висока, низька, середня), де враховується надання послуг, сервіс-центри, доставка, технічна підтримка техніки, кредитування.

При складанні карт можливі поєднання характеристик:

 • Ціна-Якість асортименту
 • Ціна-Якість обслуговування
 • Ціна-Рівень програм лояльності
 • Формат-Площа
 • Формат географічне покриття
 • Формат – Якість асортименту

Переваги та недоліки СЗБ

При виділенні СЗБ компанія може передбачити, як буде розвиватися зростання потреби і яка буде рентабельність її діяльності в межах СЗБ, наскільки ймовірним є нестабільності і що може стати фактором успіху. Ці моменти можна віднести до переваг, які дає виділення СЗБ. Типові помилки, які знижують ефективність СГЗ, виникають, як правило, при неправильному соизмерении груп і дефіциті інформації.

Посилання на основну публікацію