Стратегії реагування на ризики в управлінні проектами

Стратегії реагування на негативні ризики

Будь-яка стратегія роботи з ризиком спрямована на управління ймовірністю ризику або його наслідками.

Стратегії реагування на негативні ризики передбачає кілька варіантів дій.
1. Ухилення від ризику передбачає зміну плану управління проектом таким чином, щоб виключити загрозу, викликану негативним ризиком, захистити мети проекту від наслідків ризику або послабити мети, що знаходяться під загрозою (наприклад, зменшити зміст проекту).

Деяких ризиків, що виникають на ранніх стадіях проекту, можна уникнути за допомогою уточнення вимог, отримання інформації, поліпшення комунікації або проведення експертизи.

Ризики избегаются шляхом простого невиконання частини проекту. При виборі стратегії ухилення команда проекту несе витрати до реалізації ризикової події, причому ці витрати менше можливих наслідків ризику з урахуванням його ймовірності.

2. Передача і поділ ризиків має на увазі перекладення негативних наслідків загрози з відповідальністю за реагування на ризик частково або повністю на третю сторону, але сам ризик при цьому не усувається.

Передача відповідальності за ризик найбільш ефективна щодо фінансових ризиків. Передача ризику практично завжди передбачає виплату премії за ризик стороні, що приймає на себе ризик.

Інструменти передачі ризиків включають в себе страхування, гарантії виконання контракту, поручительства і гарантійні зобов’язання, прописування умов в контракті.

3. Зниження (пом’якшення) ризиків передбачає зниження ймовірності реалізації ризику, зниження наслідків негативного ризикованого події до прийнятних меж – ризик або не збудеться, або збудеться, але з меншими наслідками.

Вжиття запобіжних заходів щодо зниження ймовірності настання ризику або його наслідків часто виявляється більш ефективним, ніж зусилля щодо усунення негативних наслідків, що вживаються після настання події ризику.

Стратегія реагування на позитивні ризики

Для реагування на позитивні ризики також існують певні стратегії.

  • 1) Так, стратегія використання може бути обрана для реагування на ризики з позитивним впливом, якщо необхідно, щоб дана сприятлива можливість гарантовано була реалізована.
  • Дана стратегія призначена для усунення всіх невизначеностей, пов’язаних з ризиком верхнього рівня, за допомогою заходів, що забезпечують появу даної слушної нагоди в різних формах.
  • 2) Стратегія посилення вимірює величину слушної нагоди шляхом підвищення ймовірності виникнення та / або позитивного впливу, а також шляхом виявлення і максимізації основних джерел цих позитивних ризиків.
  • Для підвищення цієї ймовірності можна спробувати полегшити або зміцнити причину, що викликає сприятливу можливість, і цілеспрямовано підсилити умови її появи.
  • Можна також вплинути на джерела впливу, намагаючись підвищити чутливість проекту до цієї слушної нагоди.

Загальні стратегії реагування на ризики

Існують також загальні стратегії реагування на ризики.

Стратегія прийняття означає, що прийнято рішення не змінювати план проекту в зв’язку з ризиком або немає іншої підходящої стратегії реагування на ризики. Така тактика доречна якщо ймовірність ризику занадто мала, або ефект від ризику надто великий і його вплив на цілі проекту в разі реалізації ставить під сумнів ключові цілі проекту.
Ця стратегія може бути застосована як до погроз, так і до сприятливих можливостей.

Вона може бути активною і пасивною і використовується в наступних ситуаціях:

  • – коли виключити всі ризики з проекту малоймовірно;
  • – наслідки ризику настільки великі, що недоцільно розробляти варіанти його передачі з метою зменшення впливу на проект;
  • – ймовірність ризику і його наслідки малі, його можна прийняти, оскільки вартість розробки заходів з управління ризиком перевершує вартість наслідків.
Посилання на основну публікацію