Стиль керівництва в теорії лідерства та типи лідерів

Значення лідерства та особистості лідера

Лідер – особистість, яка здатна об’єднати і повести за собою людей для досягнення будь-якої мети.

Поняття лідерства нероздільно з необхідністю досягнення будь-якої мети. Лідер повинен не тільки прагнути досягти мети самостійно, але і об’єднувати навколо себе людей, послідовників, які поділяють її погляди і шлях досягнення мети.

Значення лідера і феномена лідерства в цілому полягає саме в його ролі в процесі досягнення мети. Лідер повинен об’єднувати людей, забезпечувати взаємодію між ними для того, щоб досягти мети найбільш ефективним чином. Таким чином, лідерство можна назвати способом систематизації групи людей, що діють в інтересах досягнення спільної мети.

Феномен лідерства завжди пов’язаний з силою його впливу, яка залежить від особистісних характеристик лідера, а також від умов його діяльності – характеристик його підлеглих (або послідовників) і ситуації, в якій вони знаходяться. Особистісні характеристики лідера можуть сприяти посиленню його влади, але не є єдиним вирішальним фактором.

Лідер є відображенням своїх послідовників.

Лідер завжди залежить від зовнішніх обставин – лідер може вести своїх послідовників туди, куди вони згодні за ним йти.

Типи лідерів

  • Лідер-організатор – активний, оптимістичний і переконливий лідер, який сприймає бажання і потреби колективу як свої власні, саме лідери-організатори найчастіше виникають в неформальних групах людей;
  • Лідер-творець – інноватор, здатний вирішити найскладніші завдання, залучаючи людей до їх обговорення за допомогою інтересу;
  • Лідер-борець – впевнений в собі, не схильний до поступок і обмірковування людина, яка діє рішуче і твердо відстоює свою точку зору, його непримиренність в залежності від ситуації може стати і плюсом, і мінусом;
  • Лідер-дипломат – політик, майстер інтриг, розбирається у всіх тонкощах ситуації, знає приховані деталі соціальної взаємодії, що дозволяє йому маніпулювати підлеглими в своїх інтересах;
  • Лідер-Утішитель – забезпечує підлеглим підтримку, доброзичливе ставлення, співпереживає проблем інших людей і ставиться до них з повагою.

Стилі керівництва в теорії лідерства

Атмосфера в колективі, його працездатність і взаємини з керівником в значній мірі залежать від обраного ним лідерського стилю.

Авторитарний стиль керівництва (директивний, диктаторський)

Керівники, які використовують такий стиль, приймають всі рішення в процесі роботи одноосібно і жорстко контролюють їх виконання. Контроль над підлеглими здійснюється із застосуванням погрози покарання і серйозних штрафних санкцій. Диктаторське керівництво передбачає відсутність у керівника інтересу до особистості його підлеглих, до їх моральному стану і атмосфері в колективі.

Застосування такого стилю дозволяє забезпечити відносно високу якість праці і високий рівень продуктивності, однак одночасно пригнічується ініціативність співробітників, вони стають пасивними і незадоволеними умовами своєї праці, що згодом може привести до підвищення рівня стресу в колективі і застою.

Застосування авторитарного стилю управління виправдано лише в умовах кризової ситуації, що дозволяє швидко адаптуватися і прийняти необхідні рішення. Такий вид керівництва протягом тривалого часу призведе до зниження продуктивності і погіршення психологічного клімату в колективі.

Демократичний стиль керівництва (колективний)

В рамках цього стилю всі рішення в колективі приймаються спільно, з урахуванням думок співробітників, а їх виконання контролюється не тільки керівником, але і членами колективу. Демократичний стиль дозволяє брати до уваги особисті якості та інтереси співробітників, їх потреби і бажання.

У більшості штатних ситуацій саме демократичний стиль управління прийнято вважати найбільш ефективним. Його застосування забезпечує високу продуктивність праці укупі з високим ступенем задоволеності співробітників і сприятливою атмосферою в колективі. Колективне прийняття рішень зменшує ймовірність помилок. Однак реалізація демократичного стилю управління вимагає від лідера особливих знань, якостей і навичок.

Ліберально-анархічний стиль керівництва (нейтральний)

Даний стиль передбачає повну свободу дій колективу і повна відсутність контролю за виконанням прийнятих рішень. Такий стиль не стимулює співробітників до виконання виробничих завдань, внаслідок чого знижується якість результатів праці. Нейтральність керівника часто призводить до конфліктів всередині колективу, які сприяють його розшарування і погіршення внутрішньої атмосфери.

Непослідовний стиль керівництва (алогічний)

Даний стиль є непередбачувану зміну різних стилів лідерства і незворотньо веде до низького рівня результативності праці і виникнення конфліктів всередині колективу.

Посилання на основну публікацію