Соціально-психологічні методи менеджменту

Значення соціально-психологічних методів управління

Основу будь-якої організації в даний час складають люди, її співробітники, колектив. Їх активність і відданість справі відіграє важливу роль в успіху організації. У зв’язку з цим керівник організації повинен приділяти особливу увагу управлінню соціально-психологічними процесами в колективі, направляючи його до мети без шкоди для фізичного і морального здоров’я співробітників з урахуванням вимог законодавства. Виконанню цієї функції і сприяють соціально-психологічні методи менеджменту.

Основним соціально-психологічних методів управління є соціальні відносини, які виникають в процесі діяльності організації і впливають на кінцевий результат і ефективність. Соціологічні дослідження показують, що продуктивність і ефективність колективу організації вище в ситуаціях, коли атмосфера в колективі доброзичлива і існує взаєморозуміння між членами колективу і керівництвом компанії.

Для створення сприятливої ​​атмосфери в компанії необхідні такі умови, як рівноправність, добровільність, відповідальність співробітників, взаємні поступки всередині колективу і з боку керівництва. Партнерські відносини можуть принести більше користі і співробітникам, і організації в цілому, ніж адміністративний примус. Протиріччя і негатив в колективі можуть стати причиною зниження продуктивності праці.

Особливості соціально-психологічних методів управління

Як і будь-які інші, соціально-психологічні методи мають об’єкти управління, до яких вони можуть бути застосовані. Об’єктом застосування соціально-психологічних методів менеджменту може бути:

 • Екологічність продукції, що випускається або навколишнього середовища;
 • Характер або особистісні особливості співробітників організації;
 • Ергономічність умов праці;
 • Система управління персоналом;
 • Спосіб організації робочого місця;
 • Система мотивації і стимулювання співробітників;
 • Моральний клімат і атмосфера в колективі;
 • Умови відпочинку співробітників;
 • Інфраструктура регіону, в якому компанія здійснює свою діяльність.

Соціально-психологічні методи менеджменту покликані виконувати ряд управлінських функцій. За допомогою даних методів можливо аналізувати нормативи і норми соціальних процесів всередині організації, виявляти їх недоліки, формулювати проблеми і планувати відповідні поліпшення. Ці методи дозволяють організувати виконання планів по поліпшенню соціальних нормативів і контролювати його, регулюючи процеси і мотивуючи співробітників на поліпшення показників.

Соціологічні і психологічні методи управління

До соціологічних методів управління відносять:

 • Методи управління соціально-масовими процесами (організаційний набір, регулювання заробітної плати, професійна орієнтація);
 • Методи управління групами (авторитарні, демократичні і змішані);
 • Методи управління груповими явищами (новаторство, економічне змагання);
 • Методи соціального нормування (конкурси);
 • Методи соціального регулювання (договору, угоди, взаємні зобов’язання);
 • Методи рольових змін;
 • Методи соціальної профілактики.

До психологічних методів управління відносять:

 • Методи професійного відбору (інтерв’ю, бесіди, тести);
 • Методи гуманізації праці (боротьба з монотонністю, активне використання музики);
 • Методи формування емоційно-естетичного фону діяльності колективу (загальний настрій колективу, культура спілкування, зовнішній вигляд).
Посилання на основну публікацію