Соціальний інститут: визначення

Визначення соціального інституту

Основою розвитку суспільства є формування налагоджених правових контрольованих і стабільних соціальних взаємодій.

Соціальний інститут – усталений комплекс санкціонованих і несанкціонованих правил, принципів. Історично визначилися норми, установки, які регулюють різноманітні сфери людської діяльності і організують їх в систему соціальних ролей і соціальних статусів, що засновують соціальну систему.

Соціальний інститут – сукупність індивідів, організацій і здійснення їх конкретних функцій. Інститути контролюють поведінку індивідів спільності через систему санкцій і нагород. У соціальному управлінні інститути мають величезне значення.

Вони здатні вирішувати актуальні питання, проблеми значної чисельності людей. Наприклад, люди, які бажають зареєструвати свої відносини, звертаються до допомоги інституту шлюбу, а йдучи на вибори – до інститутів права і політики.

Структура соціального інституту

Як і кожна система, соціальні інститути мають свою структуру. Але оскільки соціологи як зарубіжні, так і наші знаходять різні визначення соціального інституту, то вони в різних формах розуміють його внутрішню структуру, тобто систему опорних елементів функціонально взаємопов’язану. Чи не дивлячись на широту точок зору, всі вони є вірними, оскільки мають на увазі різні погляди на одне і те ж. На думку С.С. Фролова, точніше буде говорити не про структурні елементи інститутів, а про інституційні ознаки, тобто спільних для всіх установок і властивостей:

 • 1. Норми і зразки поведінки;
 • 2. Символіка культурних ознак (прапор, герб, обручку, ікони та ін.);
 • 3. Унітарні культурні риси (будинок для родини і т.д.);
 • 4. Голосний і негласний кодекси (закони, правила, заборони);
 • 5. Світогляд (любов в сім’ї, віросповідання в релігії та ін.).

Класифікація соціальних інститутів

Соціальні інститути бувають формальні і неформальні.

Формальні соціальні інститути мають спільну схожість – вони прописані законом взаємодія між особами реалізовується на основі обумовлених правил, статутів, положень і т.п. Є найважливішим елементом регулювання сутності суспільства.

Неформальні соціальні інститути хоча і контролюються соціальними нормами, правилами поведінки, але не є підзаконними. Наприклад, інститут дружби. Має багато ознак соціального інституту. Адже дружба – елемент, який є в житті будь-якого суспільства, є необхідною, постійної в життєдіяльності людей. Формальності в дружбі є досить великі, конкретні і часом навіть суворі. Образа, сварка, розрив дружніх стосунків – є специфічними формами соціального контролю в інституті дружби. Але ці формальності ніяк не узаконені, не прописані склепіннями правил, статутів і т.п.

Основні соціальні інститути

Соціальні інститути поділяють за типом розв’язуваних ними завдань.

Традиційно до основних соціальних інститутів відносять:

 • 1) Сім’ю – як соціальний інститут споріднення, що зв’язує індивідів спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю. Функції сім’ї: економічна (ведення спільного господарства), репродуктивна (народження дітей), виховна (передача цінностей і норм).
 • 2) Держава – це інститут здійснює управління суспільством і забезпечує його безпеку. Функції держави: внутрішні: регулювання економіки, підтримання стабільності в суспільстві, забезпечення суспільної злагоди, захист населення та інші. зовнішні функції: оборони і міжнародної співпраці та ін.
 • 3) Освіта – інститут, що забезпечує розвиток суспільства шляхом організованої передачі соціального досвіду у вигляді знань, умінь, навичок. Функції освіти: адаптація до життя і праці в суспільстві, професійне навчання, усвідомлення індивіда громадянином, прилучення до культурних цінностей, розкриття особистісного потенціалу.
 • 4) Церква – релігійний інститут, сформований на основі єдиного віросповідання, де всі учасники поділяють спільні норми, догмати і правила поведінки. Функції церкви: визначає погляди на світ, моральне розраду і примирення, об’єднує віруючих, прилучає до культурних цінностей та ін.
 • 5) Науку і культуру – інститут, який виробляє об’єктивні знання. Функції науки: пізнання світу, інтерпретує знання, визначає погляди на світ, розвиває суспільство в інтелектуальному плані.
 • 6) Право – система загальнообов’язкових норм і відносин, що охороняються державою. Поведінка людей і соціальних груп регулюється за допомогою права, коли певні відносини закріплюються в якості обов’язкових. Функції права: регулювання і охорона тих відносин, які корисні для суспільства в цілому.
 • 7) Економіку, виробництво – інститут, керуючий господарської життєдіяльністю суспільства.
 • 8) ЗМІ.
 • 9) Політичний – інститут функціонування влади.
 • 10) Військовий – інститут, законного спадщини.

Це не остаточний список. Чим більше соціальних інститутів функціонує в суспільстві – тим воно більш розвинене.

Функції соціальних інститутів

Соціальні інститути призначені для того, щоб задовольняти найважливіші потреби суспільства: економічні фізіологічні, матеріальні, соціальні.

В процесі своєї діяльності соціальні інститути виконують окремі функції, які можна розділити на:

Загальні функції:

 • Функція закріплення і відтворення суспільних відносин, яка стандартизує поведінку людей за рахунок правил і норм поведінки.
 • Регулятивна функція – регламентує дії і сприяє виробленню шаблонів поведінки.
 • Транслююча функція – передача соціального досвіду, залучення до цінностей, норм, ролей даного суспільства.
 • Інтеграційна функція включає в себе процес взаємозалежності і взаємовідповідальності членів соціальних груп.

Окремі функції:

 • Соціальний інститут шлюбу і сім’ї реалізує функцію відтворення.
 • Соціальний інститут охорони здоров’я відповідальний за підтримку здоров’я населення.
 • Соціальний інститут виробництва створює засоби для існування.
 • Політичні інститути відають організацією політичного життя.
 • Інститут права виконує функцію розробки правових документів і дотримання законів і правових норм.

Соціальний інститут освіти відає соціалізацією членів суспільства, залучення його до цінностей, норм, законів.

Соціальний інститут релігії допомагає людям у вирішенні духовних проблем.

Всі свої функції соціальні інститути реалізують лише за умови їх легітимності, тобто визнання більшістю населення доцільності їх існування.

Посилання на основну публікацію