Соціальні організації

Визначення соціальної організації

Соціальна організація – історично сформована впорядкована система діяльності суспільства, людей або соціальних відносин, де встановлена ​​ієрархічна субординація і є певна структура.

Суспільні відносини в соціальних організаціях необов’язково закріплені нормами права і моралі, деякі об’єднання навіть не мають суспільного визнання, але цей факт не скасовує їх існування. Для прикладу можна взяти організації сексуальних меншин, кримінальні формування, сектантські релігійні організації тощо Так чи інакше, соціальні організації, як і будь-яке інше формування, створюються задля досягнення спільних цілей, збереження і примноження власних благ і цінностей.

По суті, під визначення соціальної організації підходить будь-яке об’єднання людей, які:

 • сформували структуру,
 • розділили і регламентували обов’язки,
 • створили власні правила і норми (необов’язково, щоб вони були затверджені на законодавчому рівні)
 • і ієрархію влади (управлінський апарат).

Класифікація соціальних організацій

Різноманіття соціальних організацій класифікують за різними критеріями. Наприклад, американський соціолог Етционі виділяє три основні групи: Organization.jpg

Добровільні організації, учасники яких об’єднуються на свій розсуд і бажанням (політичні партії, професійні спілки, клуби, релігійні об’єднання та ін.);

Примусові організації, членами яких стають в силу різних об’єктивних обставин, незалежних від людини (армія, в’язниці, психлікарні та ін.):

Утилітарні організації, члени яких об’єднуються для досягнення загальних і індивідуальних цілей (підприємства, фірми, фінансові структури і ін.).

У українських соціологів свій підхід до класифікації:

 • Ділові організації – виникають заради комерційних цілей, відносини в яких базуються, виходячи з матеріальних мотивів усіх боків, причому у кожної сторони цілі й мотиви участі можуть бути різні (підприємства, корпорації, фірми, банки та ін.);
 • Громадські організації – об’єднання, які створюються для узагальнення індивідуальних цілей кожного з учасників. Членство в таких об’єднаннях дозволяє задовольняти політичні, соціальні, духовні, аматорські та інші потреби (політичні партії, профспілки, творчі об’єднання і т.д.);
 • Проміжні організації – щось середнє між діловими і громадськими організаціями (кооперативи, товариства і т.п.). По суті, це добровільний союз, де учасники займаються підприємницькими функціями;
 • Асоціативні організації – виникають для взаємної реалізації спільних інтересів (наукова школа, клуби за інтересами, неформальні групи і т.д.). Характерні тим, що в таких об’єднаннях замість формального верховенства – лідерство, рішення приймаються спільно, незначна ступінь формалізації.

Цілі соціальних організацій

Так як мета будь-якої організації це найважливіший її елемент, прийнято розрізняти такі різновиди базових цілей (так як в процес завжди виникають вторинні заради реалізації основних цілей):

 • Цілі-завдання: плани, доручення, що задаються організації за підпорядкуванням ширшої організаційною системою.
 • Цілі-орієнтації: загальні інтереси учасників, які реалізуються через організацію; вони відповідають властивості організації як людської спільності.
 • Цілі-системи: рівновагу, стабільність, цілісність, що встановлюються управлінням і необхідні для функціонування структури.

При певній єдності цілей організацій між ними можливі і деякі розбіжності, протиріччя. Тому важливим завданням менеджменту організацій є узгодження всіх компонентів цільової структури.

Посилання на основну публікацію