Соціальна дія: визначення

Що таке соціальна дія?

Родоначальником теорії соціальної дії є вчений Макс Вебер. Для Вебера ця теорія настільки важлива, що він вносить її в поняття соціології. Згідно з Вебером, соціологія – наука, тлумачна соціальне дію.

Соціальна дія Вебер визначає як таке, яке по передбачуваному дійовою особою змісту співвідноситься з дією інших людей і орієнтується на нього. Також вчений вельми умовно проводить межу між даним поняттям і поведінкою. Він пише, що здатність людини зробити дію не означає його розуміння, проте все, що робить людина, так чи інакше співвідноситься з тим, що роблять інші люди.

Сенс як ознака соціальної дії

Сенс в даній теорії має два значення. Він може визначатися дійовою особою, нести його оцінку даної ситуації і поведінки в ній. При цьому, існує усереднений сенс того ж типу, який може повторюватися багато разів в типових ситуаціях.
Також існує чисту думку, який не несе такої оцінки, і меншою мірою визначений мотивами дій людини.

І той, і інший тип сенсу може мати відображення в поведінці людини, а значить і в соціальному дії.

Надати діям сенс означає усвідомити їх, співвіднести зі світом, орієнтуватися на інших.

Структура соціальної дії

Ще одним вченим, який зробив серйозний внесок в теорію, став американський соціолог Толкотт Парсонс.

Завдяки Парсонса з’явилося поняття структури соціальної дії.

У структурі можна виділити наступні елементи:

 • а) актор – цілісне особа, яка здійснює вибір і виробляє дію;
 • б) ситуація – сукупність умов, в рамках яких актор діє;
 • в) орієнтації – мотиви і цінності.

Орієнтації дозволяють виділити типи соціальної дії:

 • інтелектуальна діяльність людини визначена пізнавальними орієнтаціями;
 • експресивна діяльність відображає пошук прямого задоволення потреб;
 • моральна діяльність пов’язана з цінностями і принципами, тобто більш широким колом мотивів до дії;
 • інструментальна діяльність не є самостійною, вона швидше за готує або супроводжує інші типи соціальної дії людини.

Змінні і рівні соціальної дії

Поняття еталонних змінних соціальної дії також ввів Толкотт Парсонс. Він визначив їх як дилеми, які супроводжують вибір при діяльності в певній ситуації.

Виділено п’ять таких виборів:

 • 1. Афективний – нейтральний. Перший несе відображення сьогохвилинних імпульсів і бажань, другий не передбачає миттєвого задоволення потреб.
 • 2. Орієнтація на себе – орієнтація на колектив. В даному випадку колектив розглядається просто як широка група.
 • 3. Універсалізм – партикуляризм. Пов’язаний з тим, які еталони використовує суб’єкт соціальної дії, – пізнавальні, певні іншими і загальновизнані, або оціночно-розпізнавальних, які він вибрав сам.
 • 4. Якість – діяльність. Четверта змінна відноситься до об’єктів, відповідно до яких доводиться здійснювати свої дії акторові. Він орієнтується на характеристики об’єктів, або на діяльність, яку вони здійснюють.
 • 5. Специфічність – дифузність. Залежно від ступеня важливості об’єкта актор реагує на ситуацію, орієнтуючись перш на свої побажання (специфічність), або на умови, що виставляються іншими (дифузність).

Еталонні змінні діють на чотирьох рівнях:

 • конкретному (в рамках даної дії),
 • особистісному,
 • на рівні колективу
 • і на рівні культури.
Посилання на основну публікацію