Система управлінського контролю в організації

Сутність управлінського контролю

Управлінський контроль є однією з функцій управління, без якої неможлива реалізація інших функцій управління. За допомогою контролю відбувається вироблення політики підприємства і процес прийняття рішень, що забезпечує стабільне функціонування підприємств і досягнення ними поставлених цілей і завдань на довгострокову і короткострокову перспективу.

Завдання контролю

За допомогою функції контролю на підприємстві вирішуються наступні завдання:

  • визначити досягнутий рівень,
  • проаналізувати причини в процесі відхилення від запланованих показників,
  • Провести рішення про внесення необхідних змін в діяльність компанії,
  • оцінити роль контролю в процесі прийняття управлінського рішення,
  • проаналізувати позитивний і негативний вплив наслідків контролю,
  • накопичити досвід для подальшого вироблення цілей.

Система контролю в організації

Деякими компаніями створюються системи контролю, функції яких полягають у посередництві між планованими показниками і діяльністю, тобто за допомогою системи контролю забезпечується зворотний зв’язок очікувань, визначених початкових планів управління та реальних показників діяльності підприємства.

На етапі здійснення контролю відбувається перевірка, в якій мірі процес проведення різних заходів дозволяє вирішити поставлені завдання. Оскільки процес планування є безглуздим без контролю, а контроль неможливий без планування, то керівництвом здійснюється функція контролю з моменту постановки цілей і завдань і виникнення компанії.

Виконавши заходи щодо реалізації цілей компанії, відбувається здійснення порівняння планових і фактичних показників. За допомогою зворотного зв’язку системи контролю забезпечується зміна на “вході” для досягнення потрібних вимог на “виході”. У цьому процесі управлінець (керівник) вносить зміни, проводячи оцінку інформації про зворотний зв’язок, як в саму мету, так і в процес функціонування системи виробництва, з метою отримання запланованого результату.

З цієї причини система, що володіє ефективної зворотним зв’язком, здатна забезпечити підтримку вихідних характеристик в заданому темпі, уникаючи впливу зовнішніх і внутрішніх відхиляють факторів. За допомогою зворотного зв’язку в системі контролю можна своєчасно виправити негативні результати, або підсилити дію позитивних результатів.

Областю застосування контролю є вся діяльність компанії, яка може вплинути на досягнення поставленої мети. В процесі функціонування фінансових ресурсів контроль необхідно здійснювати за допомогою аналізу фінансового стану через бюджет (фінансовий план), який передбачає граничні асигнування за відповідними статтями витрат.

У сфері людських ресурсів (персоналу) – контроль необхідно проводити за рахунок аналізу ділових і професійних знань (навичок), необхідних для виконання посадових обов’язків та проведення відбору більш кваліфікованого персоналу.

У сфері управління матеріально-сировинними ресурсами контроль проводиться за допомогою розробки стандартів мінімально допустимого рівня якості і проведення перевірки відповідності вступників матеріалів цим стандартам, а також в процесі здійснення контролю за забезпеченням запасів матеріальних ресурсів на підприємстві на належному рівні.

Управлінський контроль підприємства відбувається на двох організаційних рівнях:

Контроль виробничо-господарської діяльності, технологічного процесу, контроль якості продукції, який здійснюється на рівні операцій (оперативний контроль).
Стратегічний контроль, який визначає ефективність роботи компанії, використання нею ресурсів.

Посилання на основну публікацію