Система стратегічного управління

В даний час для успішного функціонування на ринку і забезпечення переваг в конкурентній боротьбі організація повинна бути гнучкою, вміти оперативно реагувати на зміни, постійно шукати нові можливості ринку і інновації, аналізувати перспективи. Саме тому розробка системи стратегічного управління стає основоположною для роботи організації. Система стратегічного управління включає в себе два основних елемента.

По-перше, структура управління, її методи і механізми роботи її елементів спрямовані на забезпечення реалізації довгострокових стратегій (саме це забезпечує стійкість в конкурентній боротьбі в динамічно мінливому середовищі). До того ж весь набір методів та інструментів повинен бути також спрямований на реалізацію стратегії (за допомогою її розбивання на поточні цілі, програми, проекти).

По-друге, в рамках системи стратегічного управління в організації повинно існувати точно організоване планування, повинні бути напрацьовані механізми та методи розробки стратегій.

Механізм стратегічного управління

Схематично модель роботи системи стратегічного управління можна представити таким чином:

Система стратегічного управління

Розглянемо кожну ланку детальніше.

Стратегічний аналіз і діагностика. За допомогою різних методів проводиться аналіз становища на ринку.

Вибір цілей. Кожна мета – це поєднання між бажаним станом на ринку і наявними можливостями. Ресурси організації накладають обмеження на потенціал і спектр дій. Кожна мета повинна бути адекватна нинішній ситуації, тому їх теж аналізують. Так само оцінюються потенційні ризики.

Планування. Це етап безпосередньої розробки стратегії і її розбивання на оперативні дії, проекти, які допомагають організації досягати поставлених цілей.
Контроль. Вище керівництво організації постійно відстежує дії відділів фірми по заздалегідь прописаним ключовими показниками, щоб зрозуміти, наскільки виконання стратегії йде відповідно планування. Контроль потрібен для своєчасної коригування дій, перегляду стратегії в разі, якщо вона сильно суперечить поточної ситуації. Дані, отримані в результаті контролю, допомагають стратегічного аналізу, таким чином, система стратегічного управління стає замкнутим ланцюгом рішень і дій.

Розробка системи стратегічного управління відбувається на вищому рівні організації та включає в себе: розробку стратегічних цілей, оцінку ресурсів, аналіз ринку, аналіз альтернатив (етап аналізу і діагностики), формулювання стратегій (етап вибору цілей), підготовку оперативних (поточних) дій і рішень, оперативне бюджетування (етап планування), оцінку діяльності з урахуванням поставлених цілей (етап контролю).

Заходи стратегічного управління на підприємстві

Весь комплекс заходів зі стратегічного управління в сучасних організаціях включає в себе:

  • виділення ресурсів під реалізацію довгострокових цілей;
  • створення центрів контролю за реалізацією кожної з цілей;
  • оцінку і стимулювання підрозділів організації в залежності від швидкості і якості виконання поставлених цілей.

Системний підхід до управління дозволяє розглядати вище керівництво компанії як один з елементів системи, де інші відділи і філії здійснюють реалізацію цілей. При подібному підході кожне стратегічне рішення включається в комплекс заходів, які в підсумку забезпечують конкурентну перевагу організації.

При подібному підході вся діяльність організації стає цілеспрямованою, а, отже, її результат легше піддається аналізу і необхідним стратегічним змінам.

Посилання на основну публікацію