Система менеджменту

Що таке система менеджменту

Система менеджменту – це цілісний комплекс управлінських дій, які пов’язані між собою, регулярно виконуваності і дозволяють впроваджувати довгострокові стратегії компанії з максимальним прибутком за рахунок забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому.

Ще одне визначення. Система менеджменту – це система управління різного роду ресурсами: людськими, фінансовими, технічними та іншими з метою вирішення бізнес-завдань.

В системі менеджменту розрізняють суб’єкт – керуючу підсистему, в даному випадку – апарат управління, і об’єкт – керовану підсистему, це колектив.

Класифікація системи менеджменту

Системи менеджменту бувають закритими і відкритими.

Закрита система характерна для підприємств-монополістів за умови стабільності зовнішнього середовища і передбачуваною ринкової ситуації. При закритій системі менеджмент орієнтований на передбачення і коригування повсякденних завдань, прийняття зобов’язань, оперативне управління, оптимізацію структури виробництва.

Недоліки закритої системи: недостатньо враховується роль людського фактора.
Відкрита система характерна для постійно мінливого зовнішнього середовища, постійно розвивається.

В такому випадку управлінські процеси шикуються в залежності від швидко мінливих завдань і подій, які складно передбачити. Управління у відкритій системі базується на творчому, новаторський підхід, розумінні взаємозв’язків і взаємозалежності елементів, підсистем і всієї системи в цілому із зовнішнім середовищем.
Ефективність менеджменту у відкритій системі вимірюється здатністю до саморегулювання і самоорганізації, а також досягненнями цілей при мінливих зовнішніх умовах.

Також СМ включає в себе набір підсистем, таких як:

 • Фінансовий менеджмент – управління фінансовими ресурсами.
 • Інвестиційний менеджмент – управління інвестиційною діяльністю в різних масштабах.
 • Стратегічний менеджмент – сфери відповідальності: розвиток компанії, постановка цілей, реалізація стратегій.
 • Інформаційний менеджмент.
 • Інноваційний менеджмент.
 • Маркетинг.
 • Управління проектами, яке включає в себе: управління персоналом, управління проектуванням, управління якістю.
 • Ризик-менеджмент.
 • Екологічний менеджмент.
 • Менеджмент якості.

Користь від створення системи менеджменту

Система менеджменту дозволяє організації вийти на новий рівень розвитку:

 • модернізувати організаційну структуру управління і збільшити її ефективність,
 • знизити витрати;
 • підвищити рівень безпеки послуг і продукції;
 • випускати продукцію очікуваного споживачем якості;
 • збільшити число кінцевих споживачів, стати кращим постачальником;
 • підвищити обсяги збуту продукції і послуг;
 • оперативно реагувати на ринкові коливання;
 • підвищити продуктивність,
 • захистити свою торгову марку і репутацію.

Ключові аспекти при розробці систем менеджменту

Оцінювання системи управління організацією розробляється з урахуванням специфіки підприємства, з огляду на:

 • Місію компанії.
 • Основні цілі (оперативні, тактичні і стратегічні).
 • Правильний вибір ключових показників ефективності (KPI).
 • Організацію структури співробітників і підрозділів.
 • Системи інформаційного забезпечення.
 • Фінансову стабільність підприємства.
Посилання на основну публікацію