Система контролю у виробничому менеджменті

Сутність контролю виробничої діяльності

Контроль виробництва є важливим процесом, що включає в себе спостереження за виробничим процесом, коригування технологічних параметрів з метою забезпечення рівня якості продукції, що випускається вимогам стандарту і нормативної документації.

Грамотно вибудувана система контролю допомагає оптимізувати прибуток, зберегти робочі місця, забезпечити функціонування компанії в найскладніших умовах. Зростання прибутку, в свою чергу, сприяє знаходженню коштів для інновацій, активізації творчої роботи персоналу, стимуляції підвищення продуктивності праці, розвитку системного мислення персоналу, високої продуктивності в процесі трудової діяльності.

Процес контролю

Процес контролю включає:

  • установку стандартів,
  • вимір фактично досягнутих результатів,
  • проведення коригування, якщо досягнутий результат значно відрізняються від встановленого стандартом.

Функція контролю здійснюється керівництвом з моменту формулювання цілей і завдань і створення організації. Контроль дуже важливий для нормального функціонування будь-якого підприємства.

Цілі, плани і структура підприємства дозволяють визначити напрямок його діяльності, розподіливши зусилля таким чи іншим чином, направляючи при цьому виконання робіт.

Цілі контролю

Розробляючи ефективну систему внутрішнього контролю, керівництво підприємства, повинно переслідувати наступні цілі:

Забезпечити процес управління надійної і точної інформації для процесу прийняття ефективних управлінських рішень.

Забезпечити збереження активів, документації і регістрів організації. Матеріальні активи компанії слід захищати надійною системою контролю для попередження їх викрадення, застосування в неналежних цілях або випадкової втрати. Серйозний захист і контроль необхідні і для невловимих активів (дебіторської заборгованості), важливих документів (договорів і контрактів) і регістрів бухгалтерського обліку (Головної книги і журналів). Унаслідок розвитку систем комп’ютеризації потрібні заходи забезпечення збереження обсягів інформації, яка зберігається на комп’ютерних носіях.

Забезпечити ефективність господарської діяльності для мінімізації мимовільних витрат, для запобігання неефективному використанню ресурсів. Так, часом витрати по виконанню завдань, які розглянуті в перших двох пунктах, можуть перевищити ту можливий прибуток, яка може бути отримана при проведенні запропонованих заходів. Відмовляючись виконувати заходи в сфері забезпечення надійної інформації та збереження активів (регістрів), підприємство може понести непоправні втрати. В результаті втрати або розкрадання зацікавленими особами даних про кількість і ціни придбаного сировини вірогідне зниження конкурентоспроможності виробленої продукції.
Забезпечувати відповідність запропонованим обліковими принципами. Системою внутрішнього контролю повинна забезпечуватися необхідна ступінь впевненості в тому факті, що посадова особа і працівник організації буде слідувати вимогам і правилам, які закріплені внутрішньою документацією компанії:

  • норму закону про відділах, службах, інших підрозділах організації;
  • посадові інструкції керівника, менеджера і фахівця організації;
  • наказ про облікову політику організації;
  • наказ і розпорядження генерального директора (керуючих, керівників), що видаються відповідно до їх компетенції.
Посилання на основну публікацію