Сильні і слабкі організаційні культури

Домінуюча культура і субкультури

Традиційно, в сучасних організаціях прийнято виділити таку культура як домінуюча культура і субкультура. Домінуюча культура включає в себе головні цінності, які приймаються більшістю співробітників підприємства.

Субкультури формуються на досить великих підприємствах і організаціях і включають в себе єдині проблеми і ситуації, з якими доводиться стикатися співробітникам, досвід їх вирішення. Вони безпосередньо пов’язані з регіональними особливостями та специфікою різних підрозділів. Прийнято виділяти вертикальні і горизонтальні субкультури. Коли виробниче відділення має досить унікальну культуру, яка досить сильно відрізняється від інших відділень підприємства, то тут має присутній вертикальна субкультура.

У ситуації, коли функціональний відділ підприємства містить у собі набір загальноприйнятих понять, то розвивається горизонтальна субкультура. Важливо відзначити, що на кожному підприємстві може бути створена своя власна субкультура. Вона буде містити в собі головні цінності домінуючої культури а також додаткові цінності, які властиві тільки для даної групи.

Відмінності культур

Сьогодні потрібно відрізняти сильну і слабку культуру.

Сильна культура пов’язана з головними цінностями підприємства, які досить активно підтримуються, конкретно виявлені і досить активно поширюються. Чим більша кількість співробітників підприємства поділяють її основні цінності, визнають їх важливість і віддані їм, тим сильніше буде культура.

Молоді організації або організації, які характеризуються постійною ротацією думок (цінностей), мають слабку культуру. Співробітники даних підприємств не мають спільного досвіду для розвитку єдиних цінностей.

Однак не кожне зріле підприємство, яке має стабільний кадровий склад характеризуються сильною культурою. Так, основні цінності підприємства повинні активно підтримуватися.

Система цінностей, яка прийнята на підприємстві, надає певним чином впливати на:

  • Визначення конкретних орієнтирів для прийняття рішень;
  • Виявлення атмосфери довіри;
  • Виявлення пріоритетів в роботі;
  • Збільшення кваліфікації співробітників;
  • Виявлення політики в сфері підбору кадрів.

Успішно працюючі підприємства з міцною структурою мають конкретно виявлену систему цінностей, яка знаходить відображення в їх стратегії, політики і прийняті рішення.

Значення організаційної культури на підприємстві є багатоаспектною в зв’язку з багатогранністю самого досліджуваного явища культури.

До головних сфер значущості організаційної культури відносяться:

  • Взаємозумовленість організаційної культури та рівня технології;
  • Міцну організаційну культуру необхідно досліджувати як якийсь стратегічний ресурс підприємства, що виявляє її конкурентну розташування на ринку;
  • Організаційна культура може бути провідником великої кількості не тільки внутрішньо організаційних змін, але і ринкових перетворень на рівні суспільства.

Сильна культура виявляє послідовність поведінки кожного співробітника. Співробітник конкретно знають, яким саме поведінки їм необхідно слідувати.

Сильна культура досягає того ж результату без ведення певної документації. Крім цього, сильна культура може бути більш ефективною, ніж будь-який формальний структурний контроль. Чим міцніше культура організації, тим нижче увагу необхідно приділяти становленню формальних правил і положень для управління поведінкою кожного співробітника.

Посилання на основну публікацію