Що таке вибірка: визначення

Поняття вибірки в соціології

Термін «вибірка» в соціології має два значення. З одного боку, це процедура відбору елементів об’єкта дослідження. З іншого – сукупність об’єктних елементів, обраних безпосередньо для обстеження.

З існуючих видів дослідження (локального, загального і вибіркового) найчастіше використовують вибіркове, так як емпіричне дослідження спрямоване на отримання об’єктивної і точної інформації, соціальної кількісної інформації. Саме вибірка дає можливість по-іншому підійти до вивчення економічних і соціальних процесів в суспільстві.

Сукупність елементів об’єкта в соціології прийнято називати генеральною сукупністю. Її частина, яка відбирається для безпосереднього вивчення, називається вибірковою сукупністю (вибіркою). Вона буде репрезентативна, якщо відображає структуру, характеристики та істотні властивості генеральної сукупності. Тобто це її зменшена модель.

Вибірка випадкова

Залежно від того, яким способом вибираються одиниці сукупності, виділяють випадкову і невипадково вибірки. У свою чергу, випадкова виборка буває:

  • проста (механічної),
  • стратифікована,
  • і гніздова.

В основі випадкової вибірки лежить список потенційних респондентів, які складають генеральну сукупність. Кожному списку дається порядковий номер, який згодом переноситься на особисту картку. Далі з цих карток навмання відбирають потрібну кількість, яке і складе вибіркову сукупність.

Даний вид вибірки використовує і систематичний відбір. Тоді респонденти відбираються через певний крок, який визначається через розподіл чисельності генеральної сукупності на чисельність вибіркової. Наприклад, генеральна сукупність – 2 тисячі осіб, вибіркова – 200.

У соціологічних дослідженнях досить часто використовують метод гніздового відбору. Він передбачає відбір не окремих респондентів, а цілих груп, з подальшим їх колективним опитуванням. Важливо, щоб склад груп був однаковий.

Стратифікована вибірка виділяє в генеральної сукупності верстви (страти), які характеризуються найбільшою однорідністю. Усередині страти проводиться проста вибірка.

Вибірка невипадкова

Існує і невипадкова вибірка, яка ґрунтується на цілеспрямованому і свідомому відборі одиниць вибіркової сукупності.

Це квотний, стихійний відбір і «метод основного масиву».

Стихійний відбір передбачає вибір «першого зустрічного». Він може використовуватися, наприклад, при поштових опитуваннях читачів періодики або опитуваннях покупців. До стихійного відбору можна віднести і метод «снігової кулі», коли одних респондентів знаходять за підказкою інших. Наприклад, якщо потрібно опитати 200 чоловік, а місця проживання відомі лише десяти, то по їх підказкою можна знайти і інших респондентів.

Щоб здійснити квотний відбір, потрібна інформація про характеристики генеральної сукупності. Для них становлять квоти, які відображають ознаки в певній пропорції. Так, може враховуватися процентне співвідношення чоловіків, вік, рід занять, освіту та ін. Даний вид вибірки формують інтерв’юери.

У пілотажних дослідженнях зручно використовувати “метод основного масиву” для з’ясування контрольного питання. Важливу роль тут відіграє визначення обсягу або чисельності. Причому чим більш однорідна генеральна сукупність, тим менший обсяг вибірки буде потрібен.

Вибірки можуть бути одноступінчастими, багатоступінчатими і комбінованими.

Від типу вибірки залежить специфіка обчислення її обсягу. Як правило, обсяг вибірки становить 50-10% генеральної сукупності.

Посилання на основну публікацію