Що таке тейлоризм: визначення

Тейлоризм – це система організації праці, заснована на спеціалізації і раціоналізації трудових операцій, спрямована на інтенсифікацію праці. На початку ХХ століття її розробив американський інженер і вчений Фредерік Тейлор.

Основні моменти наукової організації праці

На відміну від багатьох фахівців, що створюють управлінські теорії, Тейлор не була вченим-дослідником, а практиком. Його система почала формуватися, коли він, будучи головним інженером на сталеливарному заводі в місті Бетлехем, проводив експерименти з оптимізації деяких виробничих процесів. Експерименти були спрямовані на скорочення потреби в праці за рахунок його продуктивності, що мало підвищити доходи господарів і робітників. Але в процесі роботи Тейлор прийшов до висновку, що для цього необхідні зміни в управлінській діяльності. Тейлор вважав, що в основі цих змін повинна лежати наукова організації праці, яка передбачає наступні основні моменти:

Адміністрація повинна відповідати за вироблення наукового фундаменту виробничих процесів, які проходять на даному виробництві, вона здійснює контроль над заміною традиційних практичних методів кожної окремої дії в усіх різних різновидах праці, що застосовуються на підприємстві. Для цього на основі ретельного вивчення повинні бути розроблені норми витрат часу, рухів, зусиль, оптимальних методів здійснення виробничих та трудових операцій, які згодом повинні неухильно дотримуватися. За перевищення нормованих показників повинна бути введена система преміювання, за їх невиконання – система штрафів.

Адміністрація повинна виробляти на основі науково встановлених ознак ретельний відбір робітників, навчати і розвивати здібності кожного окремого робітника.

Адміністрація повинна здійснювати довірче співробітництво з робочими для того, щоб принципи окремих галузей виробництва відповідали науковим принципам, які були нею раніше вироблені.

Між адміністрацією та робітниками має бути встановлено майже рівномірний розподіл праці і відповідальності, вони повинні виконувати ті види праці, для яких краще пристосовані.

Свої погляди Тейлор виклав в книгах «Управління підприємством» (1903 рік) і «Принципи наукового управління» (1911 рік). По суті, ці книги стали першими посібниками по науковому менеджменту, де розвиваються його три основні напрями: нормування праці, систематичний відбір і навчання персоналу, грошові стимули, як винагороду за кінцевий результат. Надалі раціоналізація управління привела до його поділу на складові елементи: визначення мети, підготовка засобів, використання коштів і контроль.

Критика тейлоризму

З моменту появи тейлоризм як система викликав безліч критичних зауважень. П. Друкер з цього приводу писав, що Тейлор зробив величезний вплив на розвиток науки, але його ідеї «стикалися з упертим нерозумінням і старанним перебріхувань». Найчастіше Тейлора дорікають в наступному:

  • – заперечення людського фактора, «механістичне розуміння індивіда і його місця в організації», погляд на робітника як на бездушне продовження машини;
  • – робочі реагують тільки на грошову винагороду;
  • – не розглядається можливість просування робочого по службі;
  • – не надається значення соціального контексту праці;
  • – поширення наукового менеджменту дозволило домогтися підвищення продуктивності праці, але привело до посилення експлуатації найманих робітників.

Але, не дивлячись на критику положень системи, не можна заперечувати, що тейлоризм послужив основою для сучасних систем організації праці, що застосовуються в країнах з ринковою економікою.

Посилання на основну публікацію