Що таке підрозділи: визначення

Підрозділ – частина підприємства або установи разом з відносяться до неї працівниками, які виконують встановлений коло обов’язків і відповідальних за виконання покладених на них завдань. Зазвичай підрозділи виділяються за ознакою спільності виконуваних робіт. Розрізняють функціональні і виробничі підрозділи.

Структурний підрозділ будь-якої компанії має акумулювати в своїй діяльності накопичений практичний і теоретичний досвід в обраному напрямку і формуватися, виходячи з місії компанії, поставлених завдань, цілей і виробленої стратегії. Така акумуляція забезпечує високий рівень відповідальності і старанності, ресурсосберегающую, лаконічну і логічну схему життєдіяльності всіх структурних підрозділів, що відповідають за проміжний і кінцевий результат. Проте насправді ця установка спираються на кілька відмінних принципів.

Термін англійською мовою: subdivision, unit

Суб’єктивні принципи побудови організаційної структури підрозділу

 • 1. Як зручно керівнику (його особисті звички і уподобання щодо розподілу відповідальності і повноважень, це ГОЛОВНЕ).
 • 2. Як закладено в технології бізнесу (фізично технології, інфраструктура, територіальна розподіленість і т.д. це ВАЖЛИВЕ).
 • 3. Який склад компетенцій (можна / не можна доручати справу конкретній людині, зможе – не зможе, це керуючий).
 • 4. Обмеження законодавця (бухгалтерія – найпростіший приклад, якби законодавець не вимагав бухобліку і звітності, ніхто її не мав би … це неминуче).

Успіх діяльності компанії при цих принципах – ВДАЛЕ поєднання сприятливих факторів. Не треба запозичень, не буває правильних і неправильних оргструктур, бувають погані і хороші керівники.

Теоретичні засади побудови систем управління

 • 1. Принципи розподілу праці (горизонтальний – колеги і вертикальний – начальник).
 • 2. делегування (за все відповідає одна особа – СЕО, яке делегує СВОЮ відповідальність, СВОЇ права і повноваження вниз).
 • 3. обмеженості (повноваження і відповідальність повинні мати чіткі межі).
 • 4. прозорості (повноваження і відповідальність різних працівників не повинні перетинатися)
 • 5. відповідності (повноваження повинні відповідати відповідальності).
 • 6. персоніфікації (повноваження і відповідальність повинні мати конкретного суб’єкта – їх носія).

– Спочатку описуються бізнес-процеси організації, потім будується матриця розподілу повноважень (матриця відповідальності), потім – оргструктура під процеси і завдання і цілі організації. Потім все формалізується в Положеннях та посадових інструкціях. Паралельно можна вести аналіз того, що є, щоб потім мінімізувати необхідні зміни [3].
– Хіба можна описати бізнес-процеси організації, якій ще немає !!!. Потім на підставі цих гіпотетичних бізнес-процесів організації (якої ще немає) побудувати матрицю розподілу повноважень персоналу (якого ще немає)? Потім побудувати оргструктуру фірми, (якої ще немає) під гіпотетичні бізнес-процеси (яких ще немає) і завдання і цілі організації (які впадуть з неба – ми ж їх не визначали)? Так чи що? Моя точка зору прямо протилежна:

 • 1. Визначити продукт або послугу, яку ми збираємося продавати.
 • 2. Визначити процеси, які необхідні для продажу цього продукту / послуги.
 • 3. Визначити функції персоналу, які необхідно виконати для реалізації цих процесів.
 • 4. Розпочати реалізацію продукту / послуги.
 • 5. Відповідно до виникаючими завданнями уточнювати послідовно процеси і функції.
 • 6. При досягненні певного рівня продажів почати структуризацію процесів і функцій по ієрархії.
Посилання на основну публікацію