Що таке малий бізнес: визначення

Передумови розвитку малого бізнесу

Зростаюча складність сучасного технологічного обладнання, необхідність підвищувати ефективність і якість роботи, вміння швидко реагувати на запити ринку і останні досягнення в науці і техніці в усьому світі породило необхідність зміни внутрішніх і зовнішніх умов господарської діяльності. Як наслідок різко зросла кількість так званих підприємств малого бізнесу, в штаті яких обмежене число працівників з високою кваліфікацією і освітнім рівнем, і до мінімуму скорочені рівні управлінської ієрархії.
В даний час малому бізнесу належить помітна частка в ринковій економіці. Він визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту. Так, в розвинених країнах на нього припадає до 80% ВНП.

Види малого бізнесу

Залежно від приналежності малого бізнесу до певної галузі виділяють три його види.
Виробничий бізнес. Сфера діяльності – виробництво товарів. До нього належать будівельні, промислові, автомобільні, фармацевтичні підприємства, а також підприємства легкої та харчової промисловості. Для налагодження виробничого процесу потрібно багато часу і коштів, тому прибуток можна отримати нескоро. Потребує підтримки з боку держави.

Комерційний, фінансовий бізнес. Сфера діяльності – купівля і продаж товарів. До нього відносяться оптові та роздрібні магазини, посередницькі фірми, аптеки і бензоколонки і т.д. При дуже високій рентабельності (20-30%) цей вид бізнесу нескладно організувати.
Бізнес надання послуг. Найпоширеніший в світовій практиці, тому що його легко організувати, а діяльність з надання послуг дуже затребувана.

Переваги малого бізнесу

Малий бізнес має ряд значних переваг. У порівнянні з великими корпораціями, в ньому існує можливість приймати більш гнучкі і оперативні рішення, тому що спрощена структура управління, що дає можливість швидко реагувати на кон’юнктурні зміни, в тому числі шляхом маневру капіталу при перемиканні з одного виду діяльності на інший. Його основна орієнтація – регіональні ринки, тому продукти діяльності максимально відповідають запитам споживачів. Розвиток малого бізнесу – це ефективний спосіб вирішувати проблему зайнятості, тому що на малих підприємствах створюються робочі місця.

Відмінності малого бізнесу від великих підприємств

По відношенню до великих підприємств малий бізнес здатний ефективно виконувати допоміжні функції.

Стаючи субкооператорамі, малі підприємства беруть на себе виробництво, що забезпечує деякі сфери діяльності великих виробників.

Малий бізнес не вимагає значних початкових інвестицій, тому що не має великих виробничих потужностей. У той же час невеликі обсяги виробництва дозволяють швидко переорієнтувати його, впроваджувати нові технології.

Головними відмінностями підприємств малого бізнесу від підприємств середніх і великих розмірів є чисельність робочих місць і граничні значення виручки від реалізації товарів або послуг за минулий рік. У різних країнах вони не однакові. Так, в Україні прийняті такі нормативні документи по чисельності робочих місць (дані можуть змінюватися):

 • – в будівництві і промислової діяльності – до 200 чоловік;
 • – в інших областях сфери виробництва – до 50 чоловік;
 • – в науці і науковому обслуговуванні – до 100 чоловік;
 • – у галузях невиробничої сфери – до 25 чоловік;
 • – у роздрібній торгівлі – до п’ятнадцяти чоловік.

За граничних значень виручки для підприємств малого бізнесу в Україні визначені наступні показники (дані можуть змінюватися):

 • – для мікропідприємств – 20 млн грн;
 • – для малих підприємств – 100 млн грн.

Основні етапи створення та організації малого бізнесу

Ефективність малого бізнесу вже теоретично зумовлена ​​тим, що його функціонування не вимагає спочатку великих капіталовкладень, матеріальних і трудових ресурсів. Проте, неписьменний похід до етапів створення малого підприємства створить всі умови, що сприяють його фінансового краху.

До основних складових організації малого підприємства належать:

 • попередній аналіз і вибір певної сфери бізнесу;
 • формування правового захисту;
 • залучення фінансових коштів;
 • узаконення підприємницької діяльності.

Всі етапи є послідовними і взаємопов’язаними ланками, що визначають подальший успіх підприємницької діяльності.

Аналіз і вибір сфери бізнесу (самовизначення)

Перш ніж визначитися в конкретному виді господарської діяльності, підприємцю необхідно ретельно вивчити стан ринку в цікавій для його галузі. При цьому слід врахувати правовий стан законодавчої бази малого бізнесу, соціально-економічні фактори (конкуренція, купівельна спроможність, рівень інфляції, фінансово-кредитна система).

Не менш важливі політичні чинники, так як стабільна політична система максимально сприяє захисту власності і вкладених інвестицій.

З визначенням сфери економічної діяльності, підприємець вибирає спеціалізацію майбутнього підприємства. Сюди відносяться оцінка можливостей передбачуваних споживачів, питання технічної оснащеності і технологічних процесів.

Далі слідує процес створення виробничої бази: придбання (оренда) обладнання і сировини залучення робочої сили. Підприємець вступає у відносини з постачальниками, виробниками і посередницькими компаніями.

На даному етапі важливе значення набуває вибір індивідуальної або колективної форми підприємництва, а також організаційно-правової форми майбутнього підприємства. Слід врахувати, що вибір колективної форми значно знижує фактори економічного ризику.

Формування правового захисту

Правове середовище забезпечує малому підприємству економічні права, гарантії, а також розкриває обов’язки і відповідальність суб’єктів малого бізнесу. Законодавчі і нормативні акти дозволяють встановлювати єдині правила поведінки в ринкових відносинах, створювати умови, що перешкоджають незаконного бізнесу.

Залучення фінансових коштів (інвестування)

В основному, підприємець в початковій стадії ведення бізнесу відчуває брак фінансових коштів. Фінансове питання в даній ситуації вирішується за рахунок отримання кредитних позик в банках, випуску акцій, створення власних боргових зобов’язань. Підприємцю важливо визначитися в співвідношенні частки власного (інвестиційного) капіталу і позикових коштів, так як багато банків відмовляють у кредитах підприємствам, що має малий відсоток інвестиційних коштів.

Узаконення малого бізнесу (реєстрація підприємства)

Останнім етапом організації малого бізнесу є придбання його законного статусу шляхом державної реєстрації. Підприємцю це дає право здійснювати комерційну діяльність повністю на законних підставах, а державі – визначити нового платника податків, а також своєчасно усувати порушення в процесі створення підприємств.

Ретельне розгляд багатьох нюансів організації дозволить малому бізнесу бути більш гнучким і швидше реагувати на всі зміни зовнішнього середовища, що дуже важливо в умовах кризи.

Посилання на основну публікацію