Що таке кадровий аудит: визначення

Кадровий аудит – це комплексна всебічна перевірка кадрової документації, яка ведеться на підприємствах з найманим персоналом, на предмет її відповідності вимогам трудового законодавства і кадрового діловодства.

Для процедури кадрового аудиту прийнято запрошувати незалежних аудиторів за договором лізингу або аутсорсингу, які володіють відповідними знаннями в області трудового права і можуть зробити об’єктивну, незалежну, професійну оцінку.
За підсумками проведення кадрового аудиту складається експертний висновок, в якому викладається докладна інформація про виявлені порушення чинного трудового законодавства.

Дане експертний висновок і кадровий аудит, як процедура, дозволяють виправити всі виявленні в ході перевірки помилки і недоліки в системі внутрішнього кадрового документообігу. Адже в ув’язненні позначається список виявлених порушень, ризики, які можуть виникнути в разі їх неусунення, а також вид і розмір відповідальності роботодавця за кожне порушення трудового законодавства.

Відповідно, за допомогою процедури кадрового аудиту можна уникнути будь-яких можливих санкцій, які може накласти на роботодавця трудова інспекція в ході обов’язкової перевірки.

По суті, кадровий аудит – це необов’язкова процедура для роботодавця, а якщо для цих цілей залучати сторонніх аудиторів, то ще й оплачується.

Але в той же час, кадровий аудит дозволяє підготуватися до обов’язкових перевірок з боку державних установ, виявити недоліки в документах раніше, ніж це зробить трудова інспекція, уникнувши, таким чином, штрафів.

Що перевіряють під час кадрового аудиту?

  • 1) Алгоритми кадрового документообігу, умови зберігання, правильність архівування документації.
  • 2) Документальне оформлення прийому і звільнення працівників: заяви працівників, трудові книжки, трудові договори, кадрові накази (про прийом, про звільнення та ін.)
  • 3) Наявність і коректність складання документів з обліку кадрів: накази (по особовому складу, переклад, відпустки, відрядження та ін.), Штатний розклад, графіки відпусток, табеля обліку робочого часу, особові картки працівників, посадові інструкції, книги і журнали, і інші документи;
  • 4) Наявність локальних нормативних актів роботодавця, а також порядок ознайомлення співробітників з ними: правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про оплату праці, положення про персональні дані, інструкції з охорони праці та інші.

Користь проведення кадрового аудиту

  • 1) Отримання керівником повної інформаційної картини щодо системи управління персоналом в цілому.
  • 2) Можливість виправити всі наявні порушення, підготувавшись до майбутніх перевірок (з боку профспілкових організацій, податкових органів, інспекції з питань праці та ін.), Без додаткових тимчасових витрат на пошук недоліків.
  • 3) Об’єктивна оцінка реального стану справ в сфері ведення кадрового діловодства, а також загальна оцінка діяльності кадрового відділу компанії і компетентності його працівників.
  • 4) Мінімізація ризиків в сфері трудових відносин, істотне зміцнення трудової дисципліни.
  • 5) Дати зрозуміти найманим працівникам, що роботодавець турбується про їх трудові права, отримавши, таким чином, підвищену лояльність.

 

Посилання на основну публікацію