Що таке грейдинг (грейдінг): визначення

Визначення поняття

Грейдинг (англ. Grading) – це створення системи рангів, вертикальної структури позиційних посад, універсальної для всього персоналу компанії. Ця процедура передбачає розподіл посад по групах відповідно до їх цінності для компанії.
Методику грейдингу розробив в 40-х роках минулого століття Едвард Хей (Edward Northrup Hay), засновник і президент консалтингової компанії Hay Group Inc, що спеціалізується в галузі управління персоналом.

В даний час метод оцінки і ранжирування управлінських, професійних і технічних посад в середніх і великих компаніях використовується більш ніж в 30 країнах.
Мета грейдингу в сучасних компаніях

Сучасні компанії використовують метод грейдування з метою оптимізації заробітної плати співробітників.

Досвід показує, що чітка система окладів і ставок дозволяє:

 • – упорядкувати заробітну плату, уникнути дисбалансу, розкиду зарплат всередині підприємства;
 • – підвищити керованість.

Грейдинг посад

У практиці управління персоналом існує два різних підходи до грейдингу.

1. Грейдинг посад оцінює і ранжирує посади, незалежно від того, які саме працівники їх займають, і залежить від цінності і важливості даної посади для компанії.

Критеріями оцінки при Грейдінг посад є фактори, що мають відношення до самої посади:
рівень кваліфікації,

 • складність виконуваної роботи,
 • ступінь відповідальності посади,
 • ступінь самостійності,
 • вплив на стратегічні цілі і бізнес-результат компанії,
 • аналітична і комунікативна навантаження,
 • умови роботи і т.д.

Цей підхід дає хороші результати в середніх і великих виробничих компаніях, де існують фіксовані функції посад і тому різні працівники можуть займати аналогічні посади і виконувати аналогічні функції. В результаті грейдування створюється збалансована сітка посадових окладів, відповідна цінності посад для компанії і їх вартості на ринку праці.
грейдинг працівників

2. Грейдинг працівників оцінює і розподіляє по грейдам працівників персонально і враховує як цінність виконуваної роботи, так і цінність самого працівника, яка залежить від рівня його кваліфікації, досвіду, майстерності і рівня розвитку його професійних компетенцій.

Критеріями оцінки при Грейдінг працівників повинні бути такі чинники:

 • ступінь відповідальності і вплив на бізнес-результат,
 • кваліфікація, результативність, досвід і т.д.

Цей підхід ефективний в компаніях, де діяльність працівників, його самостійність і відповідальність залежать не від посади, а від власної кваліфікації та здібностей. В результаті грейдування визначаються персональні оклади працівників за грейдами з урахуванням їх кваліфікації, професіоналізму, досвіду, компетенції.
Система грейдування передбачає дотримання принципів справедливості та прозорості при визначенні окладів кожному співробітнику в рамках певної посади. Уникнути суб’єктивності керівників компанії в цьому випадку допоможе система оцінки персоналу. Наскільки глибокою і різнобічної вона буде, залежить від можливостей компанії та специфіки її діяльності.

Деякі російські компанії звернулися до системи грейдів ще в 50-х роках минулого століття. За оцінками експертів, сьогодні грейдінг став найбільш популярним в Україні способом розрахунку заробітних плат, що пояснюється інформаційною закритістю вітчизняного ринку. У США, наприклад, велика частина компаній використовує інший метод – market pricing, який передбачає вивчення середнього рівня зарплати для даної посади на ринку, на основі чого встановлюється зарплата по цій позиції всередині компанії.

Роль грейдингу в управлінському процесі

 

Проведений на підприємстві грейдінг дозволяє оптимізувати кадровий склад суб’єкта господарювання відповідно до його стратегічних пріоритетів.

Проведене грейдінг-ранжування дозволяє побачити управлінсько-функціональну структуру фірми, завдання кожного співробітника, а також зіставити оклад, надбавки і премії кожного співробітника згідно виконуваної функції і значущості.

Основним завданням грейдингу є стимулювання мотивації розвитку працівників. Правильно розроблений грейд повинен надавати перспективи каріерного зростання і відкривати нові горизонти перед кожним співробітником.

Як правило, будь-яка кваліфікаційно-посадова щабель (грейд) складається з ряду послідовних сходинок (етапів), по поступовому проходженні яких співробітник може отримати підвищення, збільшення статусу і грошового заохочення.

Крім того, грейдінг є невіддільною частиною корпоративної культури суб’єкта господарювання, представляючи Інтрументи, за допомогою якого відбувається підвищення цінності робочого місця в структурі компанії, формування почуття власної значущості, а також залучення співробітника в процес досягнення єдиної мети компанії.

Як відбувається градація грейдингу?

Формування грейдінг-градації здійснюється за таким сценарієм:

 • ранжування посад і постів згідно організаційно-управлінської структури компанії;
 • формування грейдів;
 • проведення детермінації розміру посадових окладів;
 • зіставлення проведеною оцінкою праці по позиціях з поточними пропозиціями на конкурентному ринку;
 • виявлення і вивчення можливих невідповідностей;
 • коригування даних.

Певні складнощі можуть виникнути в процесі формування значущості конкретної посади і її ролі в досягненні стратегічних цілей компанії. Для цього пропонують детально вивчити і зіставити такі параметри:

 • знання, досвід і практичні навики, які необхідні для роботи на відповідній посаді;
 • навички та компетенції, які потрібні для виконання щоденних завдань в межах ввіреного ділянки робіт в загальній структурі компанії;
 • рівень відповідальності працівника за прийняті рішення і здійснюються дії, межі здійснення діяльності;
 • право делегувати повноваження іншим підлеглим і вплив співробітника на діяльність компанії в цілому.

Система грейдингу

Система грейдів дозволяє оптимізувати процеси управління персоналом і мотивувати співробітників на великих об’єктах управління. Проте, розроблені етапи просування по кар’єрних сходах компанії за допомогою грейдингу вимагають постійного контролю і коригування. Такий моніторинг тягне додаткові витрати, що робить грейдінг недоречним в умовах середніх і малих суб’єктах підприємництва.

Крім того, порядок просування співробітника між рівнями грейдів може викликати різноманітні конфліктні ситуації.

Проте, в умовах великих організацій грейдінг дозволяє:

 • скоротити плинність кадрів; * підвищити цінність організації в очах співробітників;
 • провести об’єктивну оцінку професійних навичок і кваліфікації робітників;
 • сформувати справедливу і ефективну систему заохочення залежно від вкладу в діяльність компанії;
 • забезпечити зацікавленість співробітників і його внутрішню мотивацію.

Таким чином, така система формування функціональних позицій співробітників, як грейдінг, є дієвим важелем механізму управління персоналом.

Посилання на основну публікацію