Що таке ділові ігри: визначення

Історія виникнення

Попередниками сучасної ділової гри є магічні обряди і ритуальні дії, широко поширені в стародавньому світі.

У наш час вперше ділова гра в господарській сфері була проведена в СРСР в 1932 році на Ліговському заводі друкарських машин. Її автором була Марія Миронівна Бірнштейн, учасниками – студенти ВНЗ та керівники підприємств Ленінграда.

В ході гри вільно висловлювалися думки, виникало безліч варіантів рішень, що було несумісне з директивним методом управління виробництвом в той час, і експеримент був припинений.

Через чверть століття (1955 рік) в США була створена перша машинна гра, яка імітувала постачання баз ВПС. Тоді ж з’явився термін «ділова гра».

Через 10 років ділові ігри були введені в процес навчання майже в усіх школах бізнесу. У перших іграх відбивався не процес прийняття рішення, а вибір з альтернатив. Це були ринкові гри, які моделювали діяльність компаній з виробництва і збуту своєї продукції.
Пізніше з’явилися внутрішньофірмові гри, в ході яких у учасників з’явилася можливість розвивати управлінські навички, вчитися приймати рішення в складних ситуаціях з урахуванням багатьох факторів.

Те, що нині названо «іграми», ще за кілька століть до початку нашої ери було розроблено та впроваджено в повсякденне життя в системі цінностей стратагемного мислення людей і імпліцировано в пласти культури багатьох цивілізації. Наприклад, притчі.

Однак в сучасному вигляді перша ділова гра була розроблена і проведена в СРСР в 1932 році М. М. Бірштейн. У 1938 році ділові ігри в СРСР спіткала доля ряду наукових напрямків, вони були заборонені. Їх друге народження відбулося тільки в 1960-х роках, після того як з’явилися перші ділові ігри в США.

Визначення поняття

Ділова гра – метод імітації прийняття рішень керівних працівників або спеціалістів в різних виробничих ситуаціях. Центральним елементом ділової гри є імітаційна модель об’єкта, оскільки тільки вона дозволяє реалізувати ланцюжок рішень. В якості моделі може виступати організація, професійна діяльність, сукупність законів або фізичних явищ тощо. Дійовими особами є учасники, що організовуються в команди, і виконують індивідуальні або командні ролі. При цьому і модель, і дійові особи знаходяться в ігровому середовищі, що представляє професійний, соціальний або суспільний контекст імітованої в грі діяльності фахівців.

Складність поняття «ділова гра» привела до неузгодженості в численних спробах його визначення. В даний існує кілька тисяч ділових ігор. Вони розрізняються за масштабністю імітованих об’єктів, функціональному профілю, особливостям будови і т.д. Тому фахівці кажуть, що через цю «різновиди і різноскерованості» ділових ігор до сих пір не вдається дати єдиного і точного визначення поняттю. Ділова гра у різних авторів має такі визначення:

 • – це аналіз ситуації, в яку включені зворотній зв’язок і фактор часу;
 • – це пристрій для відтворення процесів узгодження господарських інтересів;
 • – це групова вправа з вироблення послідовності рішень в штучно створених умовах, що імітують реальну виробничу обстановку і т.д.

Класифікація

При всій своїй численності і різноманітності ділові ігри мають класифікацію, де вони поділяються:

 • – за часом проведення (без обмеження часу, з обмеженням часу, що проходять в реальному часі);
 • – за оцінкою діяльності (бальна або інша оцінка діяльності гравця або команди);
 • – за кінцевим результатом (жорсткі гри, де заздалегідь відома відповідь, і відкриті гри, де відповіді немає, і учасники працюють над вирішенням неструктурованою завдання);
 • – по кінцевої мети (навчальні, спрямовані на появу нових знань і закріплення навичок учасників; констатують, що представляють конкурси професійної майстерності; пошукові, спрямовані на виявлення проблем і пошук шляхів їх вирішення).

Сфера вживання

Ділова гра зародилася як інструмент пошуку управлінських рішень в умовах невизначеності і багатофакторності. В даний час вони використовуються в навчальному процесі ВНЗ, як педагогічна технологія, або один з методів активного навчання, при проведенні соціально-психологічних тренінгів і на виробництві для вирішення виробничих, соціальних і психологічних завдань. У всіх випадках присутня «двухплановість ділової гри» і вирішуються не тільки ігрові або професійні завдання, але одночасно відбувається навчання і виховання учасників.

Виділяють кілька областей використання ділових ігор:

 • – в наукових дослідженнях;
 • – при відборі раціональних варіантів для прийняття рішень у виробничих областях;
 • – при навчанні студентів та учнів.

актуальність

Перехід України на ринкову економіку пов’язаний з безліччю організаційно-економічних змін і нововведень, які потребують нестандартного підходу впровадження їх в життя. Ділові ігри здатні допомогти в цьому процесі. Експерти вважають, що вони стануть обов’язковим методом навчання вмінню керувати, використовуючи передові досягнення науки і техніки, і використовувати на виробництві впровадження нововведень.

Цілі використання ділової гри

 • формування пізнавальних і професійних мотивів та інтересів;
 • виховання системного мислення фахівця, що включає цілісне розуміння не тільки природи і суспільства, а й себе, свого місця в світі;
 • передача цілісного уявлення про професійну діяльність і її великих фрагментах з урахуванням емоційно-особистісного сприйняття;
 • навчання колективної розумової і практичної роботи, формування умінь і навичок соціальної взаємодії і спілкування, навичок індивідуального і спільного прийняття рішень;
 • виховання відповідального ставлення до справи, поваги до соціальних цінностей і установок колективу і суспільства в цілому;
 • навчання методам моделювання, в тому числі математичного, інженерного і соціального проектування.
Посилання на основну публікацію