Що таке базові цінності?

Під цінностями прийнято розуміти значимість об’єктів навколишнього світу для людини, соціальної групи, шару, класу, суспільства в цілому. Ця значимість визначається не властивостями об’єктів самих по собі, а їх залученістю в сферу людської життєдіяльності, соціальних відносин, інтересів, потреб людей. Розрізняють матеріальні, духовні, суспільно-політичні, моральні, життєво-побутові, народні цінності (традиції, обряди).

Але якщо ми говоримо про цінності для маси, то нас буде цікавити не всі значуще для людини (цінності в цьому випадку розумілися б як головні життєві орієнтири), а переважно те, що було створено людьми в процесі їх матеріальної і духовної діяльності і увійшло в масове свідомість як регулятор колективних оцінок і колективної поведінки. Ці оцінки і факти поведінки можуть ставитися до самих різних галузей життєдіяльності. Важливо лише те, що для великих груп людей вони типові, мають схожі конфігурації і виступають як засіб соціального контролю, т. Е. Примушують особистість бачити світ очима маси.

Об’єкти, здатні виступати як цінності, різноманітні. Серед них є матеріальні пам’ятки культури – машини, споруди, технології; але є й інший клас об’єктів, які пов’язані з духовним виробництвом, – соціальні ідеї, твори літератури і мистецтва, суспільний устрій, соціально-економічні та соціально-політичні форми життя людей. Причому значимість для людини і народних мас тих чи інших об’єктів навколишнього світу, т. Е. Тих чи інших цінностей, непостійна в часі і просторі. В одні періоди людської історії в деяких країнах і регіонах одні й ті ж об’єкти як цінності можуть мати першочергову значимість, в інші періоди, на інших територіях – з мати цієї значимістю.

При розгляді поняття «цінності» потрібно мати на увазі, що значимість об’єктів навколишнього світу для людини і суспільства може бути позитивною і негативною. Тому можна говорити про цінності і антицінностях. Критерієм тут стають нравсвенние принципи. Тільки вони допоможуть розділити цінності на власне цінності і антицінності. Під моральними принципами в даній ситуації слід розуміти уявлення про добро і зло, свободу і гнобленні, справедливості і несправедливості, цінності людського життя. Виходячи з цих моральних уявлень до антицінностям, створеним в процесі людської діяльності, належать винахід і виробництво зброї, війни, різні форми державного устрою, що пригнічують свободу людини, її здатність до реалізації своїх сутнісних сил і т. Д. Як цінності, так і антицінності впливали на розвиток цивілізації, затримували або прискорювали цей процес, йшла постійна боротьба між цінностями і антицінностями в будь-якому вигляді культурного виробництва (в матеріальному виробництві – мирні знаряддя праці і знаряддя війни, взаємовплив; в духовному виробництві – ідеї гуманні і антигуманні, творчі і руйнівні; в суспільно-політичному виробництві – державний устрій, яке або пригнічувало людини, або розкріпачувало його; в «обробці людей людьми» – виховання і освіту, маніпулювання людьми, «експлуатація» почуттів). У протиборстві цінностей і антицінностей складався важкий шлях людської цивілізації.

Посилання на основну публікацію