Сфери державного управління

Поняття і види сфер державного управління

Державне управління охоплює практично всі сфери життєдіяльності суспільства.

Під сферою державного управління розуміється комплекс відносин організаційного характеру, обумовлених здійсненням спеціальних міжгалузевих повноважень.

Традиційно виділяють три сфери державного управління за критерієм характеристик керованого об’єкта і самого змісту управлінського процесу.

Таким чином, сфери державного управління поділяються на:

 • сфера державного економічного управління, в рамках якої дії органів державної влади з управління майном держави і діяльністю державних установ та організацій здійснюються з метою реалізації економічної функції держави;
 • сфера державного соціально-культурного управління, в рамках якої дії органів державної влади здійснюються з метою управління освітою, наукою, культурою, охороною здоров’я та соціальним забезпеченням;
 • сфера державного адміністративно-політичного управління, в рамках якої дії органів державної влади здійснюються з метою забезпечення громадського порядку, державної безпеки, судового захисту та розвитку міжнародних відносин.

Державне управління економічною сферою

Державне управління економікою знаходиться у веденні виконавчої гілки державної влади.

Державне управління економікою включає в себе таких суб’єктів:

 • по-перше, Президента України, який здійснює функції по визначенню основних напрямків державної політики, включаючи її економічний напрямок, погодить дії Уряду і різних відомств у сфері управління економікою, призначає осіб, відповідальних за окремі напрямки податкової політики;
 • по-друге, Уряд України, яке виступаючи в якості вищого органу виконавчої влади, є центральним елементом, який проводить економічну політику держави, який виробляє її єдині принципи і орієнтири;
 • по-третє, міністерства і відомства місцевого рівня, які здійснюють регулювання по закріпленим за ним напрямками економічної політики;
 • по-четверте, органи державної влади регіонального рівня, що реалізують економічну політику в межах окремих суб’єктів України;
 • по-п’яте, окремі органи, які наділяються певними державними повноваження в сфері регулювання економіки і проведення державної економічної політики.

Структура і склад повноважень державних органів, які здійснюють управління економічною сферою, постійно удосконалюються для досягнення наступних цілей:

 • максимальне зниження або ліквідація адміністративних бар’єрів у сфері економічних відносин;
 • протидія корупції;
 • здійснення регламентації наглядово-контрольної діяльності;
 • адаптація і впровадження відповідають сучасним економічним умовам методів управління;
 • забезпечення зростання привабливості російської економіки з інвестиційної точки зору.

У державному управлінні економічною сферою виділяють наступні напрямки:

 • по-перше, управління промисловістю, під яким розуміється діяльність держави з розвитку базових і пріоритетних галузей промисловості, надання державної підтримки соціально значущим, але збитковим галузям і так далі;
 • по-друге, управління аграрною промисловістю, під яким розуміється діяльність держави щодо забезпечення потреби населення в продукції сільського господарства, субсидування агропромислового комплексу, створення умов для розвитку сільського господарства і припливу населення в сільську місцевість;
 • по-третє, управління будівельно-житловим комплексом, під яким розуміється діяльність держави щодо зонування та організації освоєння територій, архітектурного проектування, забезпечення будівництва та підтримки в робочому стані державних капітальних об’єктів;
 • по-четверте, управління зв’язком і засобами масових комунікацій, під яким розуміється діяльність держави з регулювання інформаційних систем, пошуку і передачі інформації, забезпечення інформаційної безпеки;
 • по-п’яте, управління торгівлею, під яким розуміється діяльність держави з регулювання підприємницької діяльності в сфері купівлі-продажу товарів.

Державне управління соціально-культурною сферою

Державне управління соціально-культурною сферою має низку певних особливостей:

 • його орієнтованість на забезпечення реалізації конституційних прав населення;
 • підвищення ефективності управління за рахунок децентралізації;
 • демократизація, що забезпечується залученням до процесу управління всіх учасників соціально-культурних відносин.

Державне управління соціально-культурною сферою направлено на реалізацію наступних функцій:

 • забезпечення сприятливого середовища для відтворення населення, збереження його працездатності і здоров’я;
 • підтримка сімейних цінностей і турбота про майбутні покоління;
 • діяльність щодо збереження та збільшення культурної спадщини;
 • формування сприятливого середовища для розвитку науки, мистецтва, спорту та іншого.

Державне управління адміністративно-політичною сферою

Державне управління адміністративно-політичною сферою орієнтоване на регулювання таких аспектів життєдіяльності країни:

 • по-перше, оборони;
 • по-друге, державної безпеки;
 • по-третє, іноземних і внутрішніх справ;
 • по-четверте, надзвичайних ситуацій;
 • по-п’яте, юстиції;
 • по-шосте, наглядової діяльності.
Посилання на основну публікацію