Самопрезентація

визначення поняття

Самопрезентації називають процес позиціонування своєї особистості перед групою людей або однією людиною.

Перше систематичне дослідження феномену самопрезентації провів американський соціолог І.Гофман. Запропонована ним концепція описана в книзі «Подання себе іншим у повсякденному житті», що стала визнаною монографією з проблеми самопрезентації. Проведений Гофманом детальний теоретичний аналіз не тільки зробив самопрезентацію предметом соціально-психологічних досліджень, а й поставив деякі напрямки розробки цієї проблематики (бізнес, навчання, творчість, соціологія, психологія). Велика увага в роботі приділена опису різних прийомів, що використовуються суб’єктом для контролю над враженнями, які він виробляє на співрозмовника. У бізнес-практиці самопрезентацію як метод відбору кандидатів на вакантну посаду стали застосовувати великі американські компанії в 70-х роках минулого століття.

Етапи самопрезентації

Як правило, самопрезентація відбувається під час першої зустрічі і складається з п’яти етапів: самопредставлення, вступ в контакт, перехід до діловій розмові, власне ділову розмову і вихід з контакту.

Самопрезентація – це своєрідний вступ до основного розмови, під час якого кандидат повинен представитися, повністю назвавши своє ім’я, і ​​сказати про мету візиту.
Під час вступу в контакт буде доречно обмінятися кількома ні до чого не зобов’язують фразами. Це дуже важливий етап, тому що в цей час співрозмовники звикають до зовнішності, тембру голосу, темпу мовлення, жестикуляції один одного. Не варто концентрувати увагу на хвилюванні – це цілком природний стан в даній ситуації. До того ж не тільки роботодавець оцінює кандидата, вас, але і кандидат оцінює роботодавця, і йому з тих чи інших причин теж може не підійти робота або пропоновані умови.
Під час переходу до діловій розмові кандидат повинен продемонструвати, що він знає про діяльність компанії. До цього потрібно підготуватися заздалегідь, вивчивши доступну інформацію.

Ділова розмова – основна частина самопрезентації, теж потребує попередньої підготовки. Він являє собою невелику розповідь кандидата про себе, в якому повинні бути зазначені такі моменти, як освіта, досвід роботи, професійні знання і вміння, а також найбільш цінні особисті якості. Так само тут необхідно сказати, чому обрана робота в тій чи іншій сфері діяльності, чим приваблює діяльність саме в цій кампанії. Швидше за все, після розповіді будуть задані стандартні запитання, до відповіді на які потрібно бути готовим.
Вихід з контакту передбачає процедуру прощання кандидата і роботодавця. Яким би не був результат зустрічі, потрібно доброзичливо і щиро попрощатися, висловивши надію на співпрацю. Це теж дуже важливо, тому що запам’ятовується найбільше те, що сталося в останню чергу.

Підготовка до зустрічі повинна бути як зовнішньої, так і внутрішньої.
Під зовнішньою стороною на увазі ваш зовнішній вигляд. Одяг повинен бути строгою, макіяж і зачіска – непомітними. Не рекомендується також активно користуватися парфумами.

Особлива увага повинна бути звернена на мова: вона повинні бути правильної, виразної, розміреним.

Підготуватися до зустрічі з внутрішньої сторони допоможуть наступні питання:

  • Як я хочу, щоб мене сприймали інші люди, яке хочу створити враження?
  • Які якості при цьому потрібно підкреслити?
  • Яким чином підкреслити ці якості?
Посилання на основну публікацію