Роль управлінського рішення

Особливості управлінського рішення

На сучасному етапі розвитку бізнесу роль управлінського рішення найбільш висока оскільки взаємодіє і залежить від вирішення організаційних задач і функції, в тому числі плануванням, координацією, концентрацією, контролем та оцінкою результатів різних явищ або процесів.

Управлінське рішення є для сприйняття в декількох формах:

  • усно – розпорядчої (наказ, прохання до працівника, колезі),
  • письмовій (офіційний наказ про призначення, делегування повноважень),
  • формі діалогу (в процесі наради, або постановки планових завдань).

Однак не всі розпорядження керівників можна віднести до групи управлінських.

Рішення управлінське, якщо дотримуються деякі умови, такі як: рішення пов’язане зі стратегічним планування, управлінською діяльністю, трудовим капіталом фірми (працівниками), виробничими процесами, консультуванням і тестування, комунікативними процесами з внутрішнім і зовнішнім середовищем.

Таким чином, управлінське рішення – це елемент творчого процесу, поєднане з вольовим дією керівника на основі отриманих знань, навичок, досвіду, інформації, розрахунків і планованої ефективності від прийняття даного рішення, що визначають подальший вибір мети на довгострокову і короткострокову перспективу.

Управлінське рішення – явище і процес

Управлінське рішення може розглядатися нами як рішення (явище) і безпосередньо процес. Вивчаючи управлінське рішення як процес нам стає доступна інформація про проведений аналіз отриманої інформації, її концентрації на певній темі або проблематики, формуванні плану подальшого дії і безпосередньо результат розглянутого процес. Як явище – ми маємо безпосередньо факт усного або письмового розпорядження, постанова, наказ.

Реалізація управлінського рішення

Реалізація управлінського рішення тягне за собою не тільки економічний ефект, але і ряд інших, не менш важливих.

Соціально – економічний ефект управлінського рішення виражений в отриманого прибутку або внаслідок (укладення договору про співпрацю), а також в витрачених на втілення даного управлінського рішення ресурсах, наприклад витрати часу на прийняття і реалізацію рішення, людський капітал, фінансові витрати, матеріальні витрати, виготовлення зразків продукції. Реалізація управлінських рішень неможлива тільки при наявності матеріальних цінностей та керівника, необхідний також грамотний співробітник або група співробітників для їх втілення з максимальною точністю. Недостатньо просто озвучити рішення керівника, основоположним в даній ситуації є координація і контроль, а також ефективна система делегування і призначення, інакше ефект від управлінського рішення може змінити свою сутність з позитивного (прибуток) на негативну (збитки).

Соціальна відповідальність за управлінське рішення втілена в діяльності керівника та його взаємодії з колективом або співробітником.

Правова відповідальність за управлінське рішення втілена в діяльності керівника відповідно до встановленого законодавством, а також морально – етичними нормами і правилами, прийнятими в суспільстві.

Технологічна відповідальність за управлінське рішення втілена в діяльності керівника в наданні співробітникам необхідних технічних засобів, інформаційних ресурсів та інших технічних рішень, необхідних для виконання поставлених завдань.

Таким чином роль управлінського рішення в організації досить висока і всеосяжна, оскільки зачіпає всі сфери діяльності фірми, її співробітників, керівника, зовнішнє середовище і багато іншого. Виняток одного з компонентів, перерахованих вище, може призвести до неправильного управлінського рішення і тоді ефект рішення буде негативним і замість бажаних цілей керівник отримає суттєві збитки і невикористаний потенціал своєї організації.

Крім того, постраадет авторитет керівника серед співробітників. Роль управлінського рішення дуже важлива і менеджери повинні детально вивчити всі питання, пов’язані з його втіленням. У процесі здійснення управлінське рішення може істотно змінитися, але його роль в діяльності підприємства залишиться незмінною.

Будь-який керівник повинен враховувати вплив управлінського рішення не тільки на розвиток підприємства, а й авторитет, який зміцниться або ослабне в зв’язку з цим рішенням. Чи не будь-яке рішення керівника є управлінським, оскільки тільки управлінські рішення надають істотну роль в розвитку підприємства, його структури, стратегії, плануванні, визначаючи його подальший шлях.

Посилання на основну публікацію