Ризики в управлінні проектами

Визначення поняття

Будь-який проект пов’язаний з невизначеністю і ризиками. Тому один з основних процесів в управлінні проектами – це управління ризиками проекту, яке присутнє на всіх стадіях його життєвого циклу.

Відповідно до визначення американського стандарту в галузі управління проектами PMBOK (2004), ризик проекту – це невизначена подія або умова, яке в разі виникнення має позитивне або негативне вплив, щонайменше, на одну з цілей проекту, наприклад, терміни, вартість, зміст або якість.

Ризик в проекті може мати не тільки негативний, але і позитивний вплив, тобто приводити до поліпшення якісних і кількісних характеристик кінцевих цілей проекту.
Виділяються негативні ризики, позитивні ризики і непередбачені обставини.

Негативні ризики

Негативні ризики – це події, що ведуть до погіршення якості виконання проекту. Вони вимагають додаткових витрат ресурсів і часу або знижують якісні характеристики кінцевого результату.

Позитивні ризики

Позитивні ризики – це події, що дають можливість поліпшити якість реалізації проекту і досягти цілей з меншими витратами ресурсів і часу або з більш високою якістю.
Непередбачені обставини

Непередбачені обставини – це події, які неможливо було або не змогли передбачити на стадії ідентифікації ризиків.

Управління ризиками

Управління ризиками – це систематичний процес зниження невизначеності і управління ймовірністю подій в проекті.

Мета управління ризиками проекту – підвищення ймовірності виникнення та впливу сприятливих подій і зниження ймовірності виникнення і впливу несприятливих для проекту подій.

Весь процес управління ризиками проекту поділяється на окремі підпроцеси, які виникають в кожному проекті, а деякі з них реалізуються на декількох стадіях проекту.
Так, на стадії планування проекту відбувається інтегруючий процес вибору підходу, планування і виконання операцій з управління ризиками проекту. Також на стадії планування проекту відбувається процес ідентифікації ризиків, тобто визначення того, які ризики можуть вплинути на проект, і документальне оформлення їх характеристик.
Далі відбувається якісний аналіз ризиків – розташування їх за ступенем пріоритету для подальшого аналізу або обробки шляхом оцінки і підсумовування ймовірності їх виникнення та впливу на проект. Кількісний аналіз ризиків має на увазі кількісний аналіз потенційного впливу ідентифікованих ризиків на загальні цілі проекту.

Планування реагування на ризики

Необхідною умовою управління ризиками проекту є планування реагування на ризики, тобто розробка можливих варіантів і дій, що сприяють підвищенню сприятливих можливостей і зниження загроз для досягнення цілей проекту.

Протягом усього життєвого циклу проекту має відбуватися моніторинг і управління ризиками – відстеження ідентифікованих ризиків, моніторинг залишкових ризиків, ідентифікація нових ризиків і пов’язаний з нею процес якісного і кількісного аналізу, а також вироблення планів реагування, виконання планів реагування на ризики і оцінка їх ефективності.

Успіх проекту залежить від того, яку стратегію або стратегії реагування на ризики запланує і реалізує команда управління проектом. Заплановані операції з реагування на ризики повинні:

  • – відповідати серйозності ризику;
  • – бути економічно ефективними в рішенні проблеми;
  • – бути своєчасними;
  • – бути реалістичними в контексті проекту;
  • – бути узгодженими з усіма учасниками.
Посилання на основну публікацію