Ризики в процесі прийняття управлінських рішень

Поняття і особливості управлінських рішень на підприємстві

В процесі своєї роботи організації постійно з’являється величезна кількість самих різних проблем, які потрібно вирішувати. У прийнятті даного рішення безпосередню участь беруть органи вищого управління.

Традиційно вважають, що управлінське рішення є актом, який має соціальний характер і спрямований на вирішення проблем, які виникають в процесі роботи кожної організації.

Прийняти рішення досить складно, воно вимагає від керівника організації конкретних навичок, досвіду і знань. Прийнято вважати, що процес прийняття рішень є одним з найбільш відповідальних у організації, оскільки від цього безпосередньо залежить ефективність роботи певного підприємства. Кожна людина, протягом усього дня приймає величезна кількість самих різних рішень.

Важливо відзначити, що істотна різниця між традиційними рішеннями та управлінськими. Керівник також як і будь-який інший чоловік здійснює велику кількість рішень в день, особистих і робочих, в зв’язку з цим, робочі управлінські рішення є відповідальністю, ризиком і роботою. Якість прийнятого рішення багато в чому визначає в подальшому весь процес діяльності підприємства, вірно прийняті рішення вдосконалюють роботу підприємства, а неправильно прийняті рішення – знижують і погіршують роботу підприємства.

Так, процес прийняття управлінського рішення містить в собі кілька етапів:

 • Виявлення мети;
 • Детальне вивчення проблеми;
 • Розрахунок і пояснення певного рішення і аналіз можливих наслідків;
 • Дослідження декількох варіантів вирішення проблеми;
 • Підбір оптимальних рішень проблеми;
 • Ухвалення управлінського рішення;
 • Оголошення рішення виконавцям;
 • Здійснення контролю за виконанням рішення.

При прийнятті рішень в умовах невизначеності і ризику доцільно проводити аналіз ризиків. Аналіз ризиків прийнято розділяти на два взаємодіючих виду: якісний, основна мета якого полягає у виявленні різних факторів ризику і обставин, які призводять до ризикових ситуацій, і кількісний, за допомогою якого можна визначити величину різних ризиків і ризику всього проекту в цілому.

Ризики при прийняття управлінських рішень

Величезна частина кожного управлінського рішення має імовірнісний і багатоальтернативний характер. Так, постійно присутній ймовірність вибору альтернативи з величезною ступенем ризику. Кожна альтернатива має певну ступінь ризику, позбутися від якого повністю практично неможливо.

Залежно від можливого результату рішення ризики прийнято поділяти на дві основні групи:

 • Чисті;
 • Спекулятивні.

Чисті ризики є можливість збитків, шкоди або не досягнення конкретного результату. До даних ризиків прийнято відносити природні, екологічні, політичні, транспортні. Основна суть спекулятивних ризиків полягає в можливості придбання як негативного, так і позитивного результату. Сюди слід відносити фінансові. З причин появи прийнято виділяти такі ризики, як:

 • природні;
 • екологічні;
 • політичні;
 • Комерційні.

Управління ризиками необхідно проводити за двома основними напрямками: скорочення рівня ризику і створення резервів, необхідних для компенсації ймовірних втрат. Дані напрямки необхідно брати до уваги при розробці управлінського рішення.

Посилання на основну публікацію