Ризики організаційної структури управління

Поняття організаційної структури управління

Взаємопов’язані компоненти, які займаються забезпеченням функціонування і формування всього підприємства як загального цілого називаються організаційною структурою.

Організаційна структура є взаємно розташовані зв’язок головних компонентів, будова, сукупність всіх компонентів системи або організації, а також зв’язків, які існують між ними.

Організаційна структура є системою найбільш вигідного розподілу функціональних обов’язків, прав і відповідальності, порядку і методів взаємодії між органами, які входять до її складу, органами управління.

Організаційна структура управління є свого роду логічним стосунками кожного рівня управління та функціональних сфер, які збудовані в такій формі, за допомогою якої можна найбільш оптимально досягати основних завдань організації.

Організаційна структура управління є єдністю рівнів і ланок управління в їх взаємозв’язку і підпорядкованості. Крім цього, вона є формою поділу праці, яка закріплює поділ управління на функції.

Організаційна схема містить в собі п’ять головних компонентів організаційної структури, до яких традиційно прийнято відносити:

  • Ієрархію влади. Сюди входить схема звітних відносин;
  • Розподіл праці. Це рівень спеціалізації роботи;
  • Область здійснення контролю. Це число людей, за яких несе свою відповідальність кожен менеджер;
  • Лінійні, а також штабні посади. Сюди відносяться посади, які дають владу, необхідну для прийняття рішень, в порівнянні з посадами, в компетенції яких надаються рекомендації;
  • Децентралізація. Це рівень, в якому відбувається прийняття рішень, які можна приймати службовцям, які знаходяться на більш низькому рівні в порівнянні з високопоставленими співробітниками.

Ризики в організаційній структурі управління

Сучасне управління ризиками є одна з найскладніших і постійно розвиваються методологій управління. Традиційно, під ризиком прийнято розуміти можливу небезпеку втрат, яка випливає з особливостей різних явищ природи і форм діяльності людського суспільства.

Управління ризиками є процесом, який безпосередньо пов’язаний з ідентифікацією, аналізом ризиків та прийняттям рішень, які спрямовані на скорочення позитивних і негативних наслідків появи ризикових подій.

Система управління ризиком займається забезпеченням виконання цілого ряду управлінських цілей організації. Система управління ризиком виступає в якості основи кожної управлінської діяльності, на її базі грунтується вся управлінська стратегія і система контролю.

Процес управління ризиком традиційно починається з того, що відбувається створення координаційної групи (ради) з управління ризиком проекту. Число співробітників в групи може вар’юватися я від однієї людини який має часткову зайнятість, до великої кількості людей, які мають повну зайнятість.

Основна діяльність з управління ризиками повинна реалізовуватися кваліфікованим персоналом, який входить до складу проекту, а поділ ролей і відповідальності за управління ризиком повинна відображатися в плані управління ризиком.

Важливо відповісти, що проблему ризиків в організаційній структурі управління не можна вирішити за допомогою певного набору окремих заходів і послуг. Її необхідно вирішувати за допомогою впровадження комплексної технології управління ризиками.

Посилання на основну публікацію