Ризики організаційних змін

Ризики організаційних змін – це ті ризики, які пов’язані з вибором і необхідністю реалізації певного варіанту організаційних змін.

Ризики організаційних змін володіють наступними характерними особливостями:

 • будь-які організаційні зміни пов’язані з ризиком;
 • для кожного підприємства ризики організаційних змін будуть унікальні;
 • ризик організаційних змін завжди більше нуля, що зумовлено об’єктивно існуючої невизначеністю внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
 • ризик організаційних змін має двоїсту природу (будь-які зміни спрямовані на зниження ризику, але, в той же час, некоректні дії в рамках цих змін можуть його посилити).

Існує кілька класифікацій ризиків. Розглянемо їх докладніше.

Класифікація ризиків за масштабом впливу на організацію

 • стратегічні ризики, які надають глобальний вплив на підприємство;
 • процедурні або операційні, які впливають на сам процес організаційних змін і можуть знизити ефективність їх результату.

Класифікація ризиків в залежності від ставлення до процесу управління організаційними змінами

Зовнішні ризики, які не мають прямого зв’язку з проведеними організаційними змінами, але можуть бути їх причиною або впливати на результати цих змін.

До даних ризиків відносяться:

 • ризики, обумовлені нестабільністю існуючої економічної ситуації в країні;
 • ризик, що зміниться конкурентне середовище, переваги споживачів або ринок буде відчувати коливання кон’юнктури;
 • зовнішньоекономічні ризики, які передбачають можливість введення обмежень на поставку сировини, комплектуючих та інших, необхідних для функціонування, компонент;
 • політичні ризики, пов’язані з можливістю небажаних змін в політичній ситуації в країні;
 • ризики науково-технічного характеру, пов’язані з можливістю появи нових інноваційних технологій;
 • соціальні ризики;
 • форс-мажорні ризики, пов’язані з можливим погіршенням клімату, виникненням стихійних лих та інших факторів.

Обов’язковою умовою оцінки зовнішніх ризиків є не тільки аналіз поточної ситуації, а й прогнозування її розвитку в майбутньому.

Внутрішні ризики, які впливають на внутрішнє середовище організації, яка проводить організаційні зміни. Їх джерело – сама організація або проводяться організаційні зміни.

Основні внутрішні ризики:

 • інформаційні ризики, пов’язані з помилковою оцінкою прогнозів розвитку і тенденцій зовнішнього середовища;
 • ризики виникнення помилок при визначенні відповідності структури організації зовнішнього середовища в сьогоденні і майбутніх періодах, тобто некоректний стратегічний аналіз;
 • ризик того, що конкурентні переваги підприємства будуть оцінені невірно;
 • організаційні ризики, виражені в можливості неповної або неточної документації по проекту;
 • ризики неправильного вибору операцій процесу управління організаційними змінами;
 • ризик того, що пріоритети топ-менеджменту або власників організації змінюватися в ході реалізації змін;
 • соціальні ризики, пов’язані з неправильним вибором керівника команди проекту організаційних змін, або з неправильним вибором самої команди проекту, що тягне за собою опір колективу змін;
 • специфічні ризики, які можуть виникнути в ході виконання проекту через специфіку галузі, регіону або технологічного процесу організації;
 • маркетингові ризики, що виникають, коли при здійсненні організаційних змін не враховується маркетингова стратегія підприємства.

До них відносяться:

 • ризик невідповідності маркетинг-міксу, наприклад, в плані якості продукції, запитам споживачів;
 • ризик того, що технології після організаційних змін не відповідатимуть вимогам ринку.
Посилання на основну публікацію