Ризик у виробничому менеджменті

Особливості виробничого ризику

При управлінні діяльністю виробничого підприємства неможливо нехтувати аналізом ризиків. Ризик являє собою об’єктивне явище в діяльності будь-якої виробничої організації.

У загальному вигляді під ризиком розуміють ймовірність відхилення фактичних результатів діяльності від очікуваних або запланованих. Ризик прямо пов’язаний з невизначеністю – неможливість створити точний прогноз майбутніх подій на основі поточної інформації.

Ризик в діяльності виробничої організації має на увазі ймовірність втрат або зниження прибутку внаслідок настання будь-яких подій. Ризик у виробничому менеджменті, так само як і в будь-який інший галузі управління, пов’язаний з вариантностью результатів, викликаної невизначеністю зовнішнього середовища.

Особлива увага ризику у виробничому менеджменті приділяється тому, що наслідки реалізації ризикових ситуацій у виробничій сфері можуть мати значні наслідки для існування організації і її фінансового становища. Це пов’язано з тим, що виробничий менеджмент є однією з ключових підсистем Загальноорганізаційна управління.

В рамках виробничого менеджменту відбувається процес ідентифікації та аналізу можливих ризиків, а виробничі менеджери приймають рішення, з огляду на вплив факторів ризику, на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях.

Стратегічні рішення в управлінні виробничим ризиком

Стратегічні рішення з управління ризиком в рамках виробничого менеджменту охоплюють всі виробничі процеси і реалізуються протягом тривалого періоду часу. Стратегічні виробничі рішення мають велике значення для функціонування всіх підрозділів організації, так як основною її метою є отримання прибутку шляхом виробництва продукції або послуг, а невиробничі підрозділи виконують в основному забезпечують функції.

Стратегічні рішення з управління виробничими ризиками приймаються в процесі спільної діяльності різних організаційних підрозділів, що дозволяє враховувати інтереси кожного з підрозділів і організації в цілому.

До стратегічно рішень можна віднести розробку нових видів продукції і проектування відповідних виробничих процесів, використання у виробництві нових матеріалів і інструментів, будівництво та реконструкцію виробничих потужностей і т.п. З точки зору управління ризиком кожен з перерахованих питань вимагає додаткового аналізу. Необхідно визначити ризики того, як відреагують на новий продукт споживачі, які ризики несе в собі процес виробництва нового продукту. При цьому стратегічні рішення в області виробничого менеджменту повинні відповідати загальній стратегії організації і сприяти досягненню загальної мети.

Тактичні рішення в управлінні виробничим ризиком

Тактичні рішення в процесі управління виробничими ризиками є рішеннями нижчого рівня, ніж стратегічні, і націлені на забезпечення відповідності між виробничим процесом і постійно мінливої ​​ринкової ситуацією. Найчастіше тактичні рішення пов’язані з визначенням обсягу закупівель і необхідних запасів готової продукції. Відповідні ризики стосуються постачальників і витрат на зберігання. Виробничий менеджмент повинен діяти таким чином, щоб забезпечити надійність поставок продукції споживачеві при мінімальних витратах з урахуванням ризиків.

Посилання на основну публікацію