Ризик-менеджмент

Сутність ризик-менеджменту

Ризики неминучі в роботі будь-якої організації. При цьому ризик може обчислюватися в фінансових категоріях, а значить, впливати на ризики можна за допомогою фінансових інструментів. Ризик-менеджмент є сукупністю стратегічних і фінансових прийомів, застосовуваних в організації з метою зниження ризику. В його основі лежить пошук і організація робіт по зниженню ризиків в умовах невизначеної зовнішньої середовища. Кінцева мета ризик-менеджменту – отримати найбільший прибуток при оптимальному співвідношенні прибутку і ризиків.

В цілому, ризик-менеджмент є розробленою системою управлінських заходів щодо зниження ризиків. Він здійснюється на стратегічному та тактичному рівнях управління. Об’єктом управління в ризик-менеджменті стають ризики, ризикові вкладення капіталу і відносини між організаціями в процесі ризикової ситуації (страхувальник – страховик, позичальник – кредитор і т.д.). На практиці ризик-менеджментом займається особлива група людей в організації (фінансові менеджери, фахівці зі страхування, аквізітори, актуарії, андеррайтери і т.д.). Базові фактори ризик-менеджменту представлені на малюнку.

Забезпечення ефективного ризик-менеджменту базується на своєчасної і повноцінної інформації про ситуацію і хорошій циркуляції інформації усередині організації. Інформаційне забезпечення ризик-менеджменту включає в себе:

 • статистичні данні;
 • економічну інформацію;
 • комерційні дані;
 • фінансові показники.

Принципи ризик-менеджменту

 • Чи не перевищувати розмір власного капіталу при ризикові операції;
 • Думати про наслідки і здійснювати прогнозування;
 • Прибуток від ризику не повинна бути більше обсягів ризику;
 • Позитивне рішення приймається лише при відсутності сумніву;
 • Будь-яке обґрунтований сумнів веде до негативного вирішення;
 • Спектр рішень не обмежується одним, завжди є альтернативи.

Реалізація правил на практиці має на увазі, що перед ухваленням рішення про ризиковані вкладення капіталу проводиться ретельний аналіз перспектив і поточного стану. Крім того, менеджери проводять розрахунок ймовірності ризику, до чого може привести наступ ризикової ситуації. Якщо ризик високий, то від вкладення відмовляються. Перед прийняттям рішення (позитивного або негативного), менеджери шукають і інші альтернативи. Якщо їх немає, при наявності сумнівів від вкладення відмовляються.

Функції ризик-менеджменту

 • вирішення ризикових ситуацій;
 • здійснення ризикованих вкладень капіталу;
 • заходи щодо зниження ризиків;
 • страхування ризиків;
 • встановлення економічних відносин між різними учасниками ринку;
 • розробка перспектив змін фінансів організації;
 • регулярний контроль організації на предмет зниження або зростання ризиків діяльності.

Підходи до управління ризиками

Грамотний ризик-менеджмент має на увазі, що менеджер чітко уявляє собі мету і має можливість впливати на ті складові ризиків, які можуть перешкодити досягненню мети. Формулювання мети управління є досить проблематичною областю, так як у ризиків багато різних характеристик, які можуть змінюватися в залежності від області діяльності організації.

Двома основними інструментами по управлінню ризиками є страхування та диверсифікація виробництва. При цьому середній рівень витрат в організації зростає, але стабільність ситуації також збільшується. Виплата страхових внесків веде до фінансових витрат, але знижує невизначеність зовнішнього середовища і майбутніх ситуацій. Диверсифікація допомагає розподілити фінанси на кілька різних типів продукції. Якщо найвигідніший продукт раптом починає приносити збитки, інші продукти дозволяють організації вижити на ринку.

В сучасних умовах управління ризиками істотно спрощується, завдяки впровадженню інформаційних технологій у повсякденну діяльність організацій. Математичне моделювання, статистичні розрахунки набагато легше робити за допомогою комп’ютерів, це займає менше часу.

У ризик-менеджменті виділяють оперативне і стратегічне управління ризиками. Оперативне управління здійснюється постійно, воно пов’язане із забезпеченням якості продукції, плановим зниженням екологічних ризиків, контактами з споживачами, постачальниками, працівниками організації та т.д. На стратегічному рівні керівництво організації проводить оцінку ризиків високого рівня, які можуть вплинути на організацію в довгостроковій перспективі. Наприклад, проводяться розрахунки того, чи буде товар у продажу через 10-20 років, і за якою ціною. Тут важливими інструментами стають методи прогнозування та експертні оцінки ситуації.

Ризик-менеджмент – динамічний вид менеджменту. Його ефективність часто визначається швидкістю реакції на зміну умов зовнішнього середовища. Тому він базується на стандартних прийомах управління ризиками, на швидкій реакції, досвіді і інтуїції менеджера.

Посилання на основну публікацію