Ризик-менеджмент: визначення

Будь-яка підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку, містить певну частку ризику. В процесі виробництва може виникнути безліч ситуацій (від появи додаткових витрат, втрати частини ресурсів, збоїв в технології виробництва до зміни політичного курсу країни або стихійного лиха), які негативно позначаться на діяльності підприємства і не дозволять отримати заплановані доходи. Проблемами мінімізації втрат займається ризик-менеджмент, який є частиною фінансового менеджменту і являє собою систему управління ризиками і фінансовими відносинами, які виникають в процесі цього управління.

Незважаючи на те, що інтерес до управління ризиками виник в період першої науково-технічної революції (велика увага ризикам приділяли Ф. Тейлор, Г. Гант, Г. Форд і т.д.) в даний час ще не можна говорити про ризик-менеджменті, як про остаточно сформувалася практичної галузі управління. Але вже існує велика теоретична база, яка дозволяє визначити види ризиків, їх взаємозв’язок, вплив на підприємницьку діяльність, способи управління ними і т.д.

Класифікація ризиків

Ризик – це одна зі складових продуктивної діяльності, яка на сьогоднішній день має різноманітну і повну систему класифікацій, починаючи від самих загальних і закінчуючи детальним описом видів ризику по численним видам діяльності (фінансовий, інвестиційний, страховий, виробничий, нерухомості, цінних паперів і т. д.).
Класифікація ризиків здійснюється на підставі певних ознак і критеріїв.

Найбільш загальна класифікація ризиків заснована на наступних елементах:

  • – Час виникнення. Цей фактор дозволяє виділити ретроспективні, поточні та перспективні ризики.
  • – Основні чинники виникнення. Під їх впливом ризики з’являються в результаті політичних змін (політичні ризики) або негативних економічних змін в країні, галузі, підприємства (економічні ризики).
  • – Характер обліку. Тут ризики підрозділяються на зовнішні (не пов’язані з діяльністю підприємства або його контактної аудиторії) і внутрішні (зумовлені діяльністю самого підприємства і його контактної аудиторії).
  • – Характер наслідків. За цим показником виділяються чисті ризики (практично завжди зазнають збитків, тому що виникають в результаті стихійних або військових дій, нещасних випадків і т.д.) і спекулятивні, які ще називають динамічними або комерційними (можуть нести як втрати, так і прибутку , тому що пов’язані з причинами, не залежними від підприємця, – зміною курсів валют, податкового законодавства тощо.
  • – Сфера виникнення. Тут основою для класифікації є сфера підприємницької діяльності.

За своїми наслідками ризик може бути допустимим, коли в його результаті прибуток підприємства не перевищує розмір очікувань, але зберігається доцільність продовжувати підприємницьку діяльність. Більш небезпечний критичний ризик, коли втрати значно перевищують очікуваний прибуток, що може привести до втрати підприємства. Катастрофічний ризик призводить до ліквідації підприємства.

Страхування ризиків

Один з основних способів мінімізації ризику – це його страхування. З одного боку, воно захищає бізнес від невдалих рішень, з іншого, що не менш важливо, – підвищує відповідальність підприємців за прийняття рішень.

В даний час в підприємництві здійснюються багато видів страхування, в тому числі від збитків від перерви у виробництві, пов’язаних з простоєм виробництва (надання послуг), який виникне через незалежні від підприємства причин, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних ризиків і гарантійних зобов’язань, майна, життя і здоров’я провідних співробітників і т.д. Але в той же час існує досить численна категорія так званих нестрахуємих ризиків. До них в першу чергу відносяться ризики, пов’язані з акціями уряду або загальною економічною ситуацією в країні. Чи не страхуються ризики, пов’язані з втратою прибутку через сезонне або циклічного падіння цін на продукцію підприємства, занепадом виробництва через нестачу сировини, фінансовими втратами внаслідок страйків і т.д.

Посилання на основну публікацію