Ресурсне забезпечення в системі ризик-менеджменту

Особливості ризик-менеджменту

Кожна діяльність, спрямована на здійснення підприємницької діяльністю на кожному етапі своєї реалізації схильна до ризику. Для успішного функціонування кожної організації необхідно зважитися на введення технічних засобів, а також на найсміливіші, творчі дії, що ще більше може збільшити ймовірність ризикових ситуацій. У зв’язку з цим, рівень ризику необхідно оцінити правильно і чітко, при цьому необхідно враховувати вміння оцінювати рівень ризику, а також уміння їм керувати. Все це необхідний для досягнення найбільш ефективного тога всій своїй діяльності.

Ризик-менеджмент або процес управління ризиками є процесом, спрямованим на прийняття і виконання управлінських рішень, які націлені на скорочення ймовірної появи негативного результату і зниження ймовірних втрат при здійсненні всього проекту.

Поняття управління ризиками, традиційно, відноситься до випадкових збитків, які не можна розраховувати прямим способом. Ті збитки, прогноз, розрахунок і кількісне вираження яких можливі завчасно, необхідно аналізувати не в якості ризиків, а в якості передбачених витрат. У даній ситуації їх потрібно враховувати в процесі розрахунку собівартості товару під час виробництва і продажів. Основними засобами ризик-менеджменту є оцінка негативних чинників, а також процес управління ними. У кожній підприємницької діяльності необхідно здійснювати управління ризиками.

Ресурсне забезпечення ризик-менеджмент

Основні механізми і інструменти регулювання ризиків розробляються організацією по кожній ризикової ситуації, яка бере до уваги особливості їх функціонування. Застосування самих різних інструментів управління ризиком безпосередньо залежить від обраної стратегії ризик-менеджменту, ресурсного забезпечення підприємства, а також термінів їх здійснення.

Ресурсне забезпечення ризик-менеджменту полягає у виконанні прийнятих на попередньому етапі рішень про здійснення різних заходів, спрямованих на управління ризиками.

В єдиному випадку програма управління ризиками є спільною системою, яка містить в собі стратегічне і оперативне планування, ресурсне забезпечення програми, а також систему здійснення контролю за виконанням та коригування управлінських рішень.

Підсумки і удосконалення системи ризик-менеджменту полягає в забезпеченні взаємодії різних процесів розробки програми і її здійснення. Головне завдання полягає в завчасному визначенні та зміну існуючих малоефективних механізмів управління ризиком на більш ефективні.

Ресурсне забезпечення є основним етапом. Це пов’язано з тим, що саме він займається забезпеченням чіткості і адаптивність управління ризиком, а також змінюється характер всього процесу управління. Поряд з цим, ресурсне забезпечення спрямовано на забезпечення зворотного зв’язку в системі управління.

Основними компонентами ресурсного забезпечення є:

  • Інформаційні ресурси – це сукупність інформації, якою володіє кожен учасник виробничого процесу.
  • Фінансові ресурси. Це сукупність кожного виду грошових коштів, фінансових вимог і зобов’язань в різній формі, якими володіє підприємство.
  • Трудові ресурси є формою робочої сили, яка є сукупністю фізичних і духовних здібностей людини до праці.
  • Нематеріальні ресурси. Вони є певною частиною наявного потенціалу у підприємства, які приносять гарний економічну вигоду.
Посилання на основну публікацію