Реструктуризація організаційних структур

Світовий досвід реструктуризації організаційних структур

З огляду на сучасний стан промисловості і соціально-економічну ситуацію в країні, вважаємо за доцільне використовувати досвід Великобританії, де в 1966 уряд створив Корпорацію по реорганізації промисловості як незалежну організацію, основним завданням якої було підвищення ефективності функціонування промисловості через стимулювання раціоналізації організаційних структур в промисловості, зокрема злиття малих фірм в укрупнення.

Дуже важливим фактом було те, що ця корпорація представляла інтереси уряду при вирішенні питань, пов’язаних з експансією іноземних монополій в Великобританію. Корпорація мала 150 млн. Фунтів стерлінгів для виконання поставлених перед нею завдань. Відігравши позитивну роль в зміцненні промислового сектора Великобританії, Корпорація з реорганізації промисловості була ліквідована в 1971. До сказаного додамо, що завдяки її функціонуванню відбулося злиття таких компаній, як:

  • “Джі-І-Сі” і “Ей-І-Ай”,
  • “Інгліш електрик” і “Еліот Отомейшн”,
  • “Брітіш Мотор Холдінгс” і “Лей ланд Моторс”.

Отже, на нашу думку, в країні необхідно створити незалежну організацію “Об’єднання промисловців Країни”, якій уряд надав би певні фінансові ресурси і повноваження, які б дозволили виконати три найважливіші завдання:

  • зберегти і розвинути промисловий потенціал країни
  • уберегти його від іноземних конкурентів
  • активізувати диверсифікацію інноваційного розвитку промисловості

Безумовно, для виконання певних завдань повинні долучитися організаційні структури промислових підприємств. Адже головне призначення організаційної структури промислових підприємств – забезпечити ефективну діяльність управлінського персоналу.

Показники ефективності реструктуризації організаційних структур

Показники, що використовуються для оцінки ефективності апарату управління та його організаційної структури, А.К. Феденьов пропонує розділити на наступні три взаємопов’язані групи:

  • Група показників, що характеризують ефективність системи управління, що виражаються через кінцеві результати діяльності організації, і витрати на управління.
  • Група показників, що характеризують зміст і організацію процесу управління, зокрема безпосередні результати і витрати управлінської праці.
  • Група показників, що характеризують раціональність організаційної структури і її технічно організаційний рівень.

Спираючись на вищенаведені способи підвищення ефективності управління промисловістю, можна виробити такі рекомендації щодо стимулювання диверсифікації інноваційного розвитку. Серед першочергових заходів щодо поліпшення організаційної структури керівних органів державного управління і засобів і способів їх впливу на організаційну структуру промислових підприємств.

Формування нових організаційних структур в промисловості може стати засобом стимулювання розвитку як окремих промислових підприємств, так і галузей, за умови чіткої політики реформування існуючих схем управління і організації.

Зазначені заходи можуть допомогти з визначенням видів таких структур і цілей, заради яких здійснюється сам процес перетворення і формування та методи оцінки їх ефективності. Комплексне впровадження цих заходів здатне значно розширити впровадження інновацій в промисловість, диверсифікувати наявні та отримати від цього максимальний економічний ефект.

Посилання на основну публікацію