Регламент роботи: визначення

Регламент, з одного боку, розуміється як правила, що встановлюють, що регулюють порядок і час проведення заходів та дій, здійснення діяльності, що обмежують їх певними межами. Наприклад, регламент проведення зборів, нарад, конференцій. Встановлення та контроль за дотриманням таких правил називається регламентацією.
З іншого боку, так називаються деякі акти міжнародних конгресів і конференцій. У Великому Енциклопедичному словнику ці два визначення виглядають наступним чином:

 • 1) регламент – це сукупність правил, що визначають Порядок діяльності державного органу, установи, організації.
 • 2) це Порядок ведення засідань, конференцій, з’їздів.

Термін англійською мовою: ‘regulations, time limit’

Різновиди регламенту

Деякі автори деталізують загальні визначення регламенту, включаючи в цю деталізацію особливості діяльності, структурні параметри регламентованого «організму» або регламентованих функцій і т.д. Для бізнес-структур пропонується, наприклад, такі різновиди регламенту:

 • 1. Нормативна документація.
 • 2. Організаційна (об’єкт: структура підрозділу. / Посада).
 • 3. Положення про організаційну структуру (страт. Рівень).
 • 4. Положення про підрозділ (такт .Рівень).
 • 5. Посадова інструкція (опер. Рівень).
 • 6. Нормативно-методична (об’єкт: діяльність).
 • 7. Положення про напрямок діяльності (страт. Рівень).
 • 8. Регламент бізнес-процесу (такт. Рівень).
 • 9. Робоча інструкція (опер. Рівень).
 • 10. Планово-облікова (об’єкт: ресурси).
 • 11. Розпорядча (все перераховане вище).

Для ефективного використання цих та подібних їм регламентуючих документів на підприємствах і в організаціях виробляється своєрідна система управління регламентами.

Система управління регламентацією

Всі управлінські підходи та інновації спираються на певну документальну базу, яка і складає унікальність системи управління кожного підприємства і відображається у внутрішніх нормативних актах. Проблема в тому, як краще будувати подібну систему регламентації на підприємстві і як управляти нею.

Одним з класифікаційних ознак можуть бути принципи ієрархії в створенні систем регламентів (тобто, коли є можливість виділити кілька рівнів регламентів діяльності – підходи). Ще одна ознака – виділення і контроль основних об’єктів регламентації (наприклад – стандартизація продукту, робіт, правил, змішана та ін.)

Причому, регламент на виконання тих чи інших робіт повинен бути гранично простим, зрозумілим і доступним для кожного працівника і повинен, наприклад:

 • a) Визначати зони відповідальності співробітників при виконанні робіт;
 • b) Утримувати вимоги до результатів робіт;
 • c) Утримувати вимоги до змісту робіт;
 • d) Утримувати вимоги до якості робіт.

Стандарти і регламентація діяльності

Сучасні теоретики і практики менеджменту пропонують наступний рівень стандарту при регламентації діяльності:

 • 1). Регламент-документ стандарту першого, стратегічного, рівня, що описує правила здійснення певних дій, які є стандартом для всіх або деяких підрозділів компанії, але не належить до опису бізнес-процесу.
 • 2). Регламент-документ стандарту другого, тактичного, рівня, що описує спільні дії кількох функціональних підрозділів компанії по виконанню одного ключового бізнес-процесу. Регламент призначений для розширення стандартів, описуваних Положенням, але не може порушувати або скасовувати стандартів першого рівня.
 • 3). Інструкція – документ стандарту третього, оперативного, рівня, що описує дії одного з функціональних підрозділів Компанії, які є частиною одного або декількох взаємодіючих ключових бізнес-процесів, які дії, опис яких вимагає професійних специфічних знань. Інструкція призначена для розширення стандартів, описуваних Регламентом, але не може порушувати або скасовувати стандартів другого рівня.

Якщо компанія не надала співробітникам регламентів роботи – це означає, що вона явно дозволила їм керуватися власним уявленням про те, що треба, а чого не треба робити. Ви будуєте бізнес, наймаєте персонал, але не повідомляєте їм правила гри. Уникнути таких ситуацій допоможе регулярний менеджмент.

Посилання на основну публікацію