Психологія управління якістю

Психологія менеджменту

При сучасному підході до ринкової економіки рушійним фактором є людські обставини. Головними цілями виробників, що діють в торговельного середовища, служить забезпечення основних потреб покупців.

Клієнти, з точки зору менеджменту, підрозділяються на два варіанти:

  • зовнішні клієнти, є споживачами продукції і послуг, що пропонуються. Їх задоволення пов’язане з отриманням вигоди під час покупки і вживання продукції;
  • внутрішні клієнти, сюди входять співробітники підприємства, які шукають вигоду від продукції, що випускається, але в іншій якості. В даному варіанті продукція є трудовою діяльністю.

Залежно від організованості праці, рівня наближення до цілей, визначається рівень достатку співробітників і рівень якості продукції.

Психологічні рівні управління якістю

Розглянемо важливі соціальні аспекти і психологічні рівні управління якістю при вирішенні питань задоволення внутрішніх клієнтів.

Цілеспрямованими психологічними методами управління якістю є вивчення і застосування діяльності, пов’язаної з громадськими інтересами.

Така мета об’єднує і створює обумовленість психологічних методів. Проте, існує взаємозв’язок психологічних і соціальних методів управління.

Соціологічні методи

Цілями соціологічних методів служать створення і ефективний розвиток колективу, при цьому створюється позитивна соціально-психологічна атмосфера всередині компанії, оптимальне єдність, потяг до загальної мети за рахунок узгодження інтересів і прояви ініціативності.

Основою соціологічних методик є потреби, зацікавленість, мотивація співробітників, цілі та поліпшення якості продукції.

Соціологічні методики, керуючі групами і внутрішніми процесами, містять:

  • способи збільшення громадської підприємливості, покликані стимулювати ініціативність і творчий підхід до виконання службових завдань;
  • Способи регуляції індивідуальної поведінки, що забезпечують бажану поведінку співробітників при певних спільних цілях.

Сюди належить:

  • метод впливу на підсвідомість, навіювання – вплив на психіку людини у важких екстрених умовах;
  • метод стимулюючих прикладів, який спрямований на розбудову співробітників на певні манери поведінки.

Способи створення напрямних факторів, що використовуються для зміни поглядів співробітників на трудову діяльність. Здійснюється інформування про процеси успішно реалізованих завдань, оголошуються відомості, пов’язані з отриманням доходу і вигодою, зарплати і подібних показників, що стимулюють діяльність співробітників на виробництві.

Психологія управління якістю

Психологія управління служить для формування сприятливої ​​моральної та психологічної атмосфери в трудовому колективі, сприяє ініціативності та підвищення задоволеності трудовим процесом.

У психології менеджменту існують такі методи:

  • створення перспектив розвитку колективу, враховуючи психічні та соціальні показники сумісності;
  • вибудовування доброзичливих відносин між співробітниками і начальниками, які відповідають переконанням справедливості компанії: відповідному стилю управління, моральності і культури керівництва;
  • психологічне управління якістю спонукає зацікавленість, яка формує ініціативність співробітників, активність і прагнення до високої продуктивності робіт;
  • професійне навчання, орієнтоване на узгодженість психологічних параметрів співробітника для виконуваної роботи.

Керівник застосовує методи використання психології управління якістю в залежності від його професійних навичок в даній області.

Посилання на основну публікацію