Протокол ділової наради

Ділова нарада – це колективні збори, на якому вирішують різні питання і проблеми, пов’язані з виробничим процесом або управлінські питання, які необхідно вирішити всім колективом.

В ході такого наради обов’язково оформляється протокол.

Протокол ділової наради – це документ, в якому якраз відображаються всі рішення, прийняті в ході ділової наради.

Протокол ділової наради зазвичай складається секретарем, який коротко конспектують всі тези виступів членів наради. Також можна використовувати для запису диктофон. У будь-якому випадку протокол ділової наради – це офіційний документ, який оформляється на фірмовому бланку підприємства.

Суть і зміст протоколу ділової наради

Протокол починається з заголовка, в якому розкривається назва органу, який організовує дану нараду.

Так, наприклад, «Нарада директорів управлінського складу» або «Нарада засновників ТОВ …».

Потім ставиться дата нараду, той день, в який фактично і проводиться ділову нараду. Якщо ділову нараду тривати більше одного дня, в такому випадку дата виставляється як часовий період з початку дня наради до останнього дня наради.

Обов’язково в протоколі треба вказати реєстраційний номер, який йому буде присвоєно. Найчастіше його привласнюють залежно від терміну повноважень влади або поточного календарного року.

Найголовніше в протоколі – це його основна частина, тобто суть, яка складається з двох частин, як правило: вступна частина і основна частина.

Вступна частина протоколу ділової наради

Вступна частина починається знову з заголовка, який відображає суть проведеного наради, після чого необхідно зробити перелік осіб, які були присутні на засіданні в якості голів і секретаря (обов’язково прізвища та ініціали). Потім перераховуються всі присутні, в алфавітному порядку з ініціалами і прізвищами, а також слід зазначити посаду, яку людина займає на підприємстві.

Якщо на діловій нараді були люди з інших організацій, то вони вважаються «запрошеними» і після «присутніх» складається список, також з прізвищами і обов’язково із зазначенням посади та тієї організації, звідки прибув запрошений.

Вся вступна частина відображає коротко суть нараду, також це називається «порядок денний». Зазвичай вступна частина ділитися на питання, які коротко записуються в протокол наради, із зазначенням того, хто виступив і про що сповістив присутніх. Найкраще якщо всі питання будуть пронумеровані арабськими цифрами по порядку виступу на нараді.

Основна частина протоколу ділової наради

Крім вступній частині, в протоколі ділової наради оформляється ще й основна частина, в якій висловлюється повно ті частини виступів, які під пунктами є у вступній частині протоколу і тим самим включені до порядку денного.

Також є дві форми протоколів – це короткий і повний протоколи.

Протокол короткий – даний вид протоколу оформляється в тому випадку, коли ділове нараду збирається оперативно і носить поточний характер. Також в ній висвітлено всі питання, які обговорювалися на нараді, вказуються ПІБ доповідачів, суть і зміст питання і коротко викладається рішення.

Протокол повний – характерний для ділових нарад, які готувалися досить довго і носять перспективний характер, такий вид протоколу також містить всі відомості, що і короткий. Але в більш повному обсязі, що стосується виступів, тут відзначаються всі зауваження, репліки, відповіді, питання по тексту виступу доповідачів, а суть питання викладається більш детально.

Протокол повинен бути підписаний секретарем наради і головою. Реєстрація протоколу відбувається в той де день, коли голова ставить свій підпис.

Посилання на основну публікацію