Прогнозування стратегії організації

Стратегічне прогнозування

Прогнозування стратегії організації є досить складним процесом при плануванні дій підприємств через потреби співвіднесення на основі вибору факторів сьогоднішньої ситуації з майбутніми, прогнозними фактами, що представляють собою зовнішньоекономічну середу підприємства і такими, що підлягають вимірюванню (оцінці).

Прогнозування стратегії – необхідний елемент формування стратегії і тактики будь-якого рівня господарювання, починаючи від індивідуальних підприємців, підприємств і фірм, і закінчуючи галузями народного господарства і суб’єктами федерації.

Роль прогнозування стратегії організації

Роль прогнозування стратегії в сучасному світі є визначальною з кількох причин:

 • Постійні коливання економіки, які безпосередньо позначаються на доходах і долі всіх підприємців і споживачів. Для недопущення великих помилок, потрібна своєчасна оцінка можливих альтернатив динаміки ринку, поведінки учасників внутрішнього і зовнішнього ринку.
 • Найважливіші чинники відтворювального процесу функціонують надзвичайно невизначено. З цієї причини оцінка їх впливу на економіку і розвиток суспільства може будується тільки на основі прогнозування, який виступає в якості вихідного пункту в процесі обґрунтування довгострокових перспективних планів.

Прогнозування стратегії

Прогнозування стратегії – важлива процедура, яка полягає в передбаченні стану об’єктів прогнозування на відповідні проміжки часу в майбутньому.

Процедура прогнозування грунтується на наступних підходах:

 • Генетичний підхід, який передбачає аналіз тенденцій розвитку об’єктів у відповідному періоді минулого і відповідність цих тенденцій на перспективу,
 • Нормативний підхід, з використанням нормативного розрахунку.
 • Зміст стратегічного прогнозування полягає в розробці довгострокового і середньострокового прогнозу, які стосуються економічного життя в цілому, включаючи її складові підсистеми та елементи.

Стратегічний прогноз являє собою емпірично (теоретично) обгрунтовані судження про ймовірне стані об’єктів прогнозування в перспективі, шляхи і терміни його досягнення.

2 функції прогнозування стратегії:

 • Передбачувальна (описова) функція, що включає в себе опис перспектив (бажаних і можливих), проблем на майбутнє.
 • Передписна функція, яка сприяє оформленню прогнозів плани. Здійснюється ця функція за допомогою підготовки проектів вирішення проблем діяльності.

Процес і результати діяльності з прогнозування застосовуються в 2 важливих напрямках:

 • Теоретико-пізнавальний напрямок, що складається в дослідженні і поліпшення методології складання прогнозу, виявлення чинників, які допомагають виявити виникнення і існування тенденцій в економіко-соціальних відносинах.
 • Управлінське напрямок, при якому прогнози сприяють створенню передумов для ефективних управлінських рішень.

Відповідно до масштабів прогнозування можуть бути прогнози макроекономічні, що відображають розвиток економіки, і структурні (галузь, регіон). Господарюючі суб’єкти в своїй діяльності складають самостійні прогнози стратегії, але в цілому вони повинні приймати до обліку і перспективний стан на макроекономічному рівні.

При складанні прогнозів відбувається:

 • Аналіз системи соціально-економічних, технологічних та інших процесів, які протікають на підприємстві і в його зовнішньому середовищі, зв’язок між ними;
 • Оцінка ситуації, що склалася і виявлення основних проблем;
 • Формування уявлень про майбутнє компанії та умов досягнення поставлених цілей.
Посилання на основну публікацію