Профспілка: визначення

Визначення поняття «Професійна спілка»

Профспілка – це добровільна громадська організація, яка об’єднує працюючих людей, пов’язаних за родом діяльності у виробничій або невиробничій сфері.

Мета профспілок – захист трудових, соціальних, економічних інтересів своїх членів та їх законних прав.

Діяльність профспілок регламентована відповідно до чинного законодавства країни, на території якої вони організовуються. Ці об’єднання можуть створюватися на основі територіального, галузевого чи іншої ознаки.

Цілі створення профспілок

Представництво та захист соціально-трудових прав та інтересів своїх членів. Сприяння зайнятості.

Ведення колективних переговорів.

  • Укладення колективних угод і договорів і подальший контроль їх виконання.
  • Безпосередню участь у врегулюванні колективних трудових спорів. Надання різноманітної інформації для своїх членів.
  • Участь в підготовці і підвищенні кваліфікації профспілкових кадрів.
  • Контроль над дотриманням трудового законодавства, законодавства в галузях охорони праці та навколишнього природного середовища.
  • Соціальний захист працівників.
  • Здійснення приватизації муніципального та державного майна.
  • Захист працівників в органах, які розглядають трудові спори.

Діяльність профспілок

Представники профспілкового комітету будь-якого підприємства або організації в процесі діяльності співпрацюють з адміністрацією, але у них є обов’язок і право здійснювати захист кожного свого члена від неправомірного дії керівників і протистояти порушенню законності в області трудового права.

Членські внески є основою матеріальної діяльності профспілок. Це, як правило, щомісячні платежі в бюджет профспілкової організації. Найчастіше в офіційних профспілках такі платежі автоматизовані, тобто працівник (член профспілки) отримує заробітну плату вже з вирахуванням внесків на рахунок профспілки.

З історії профспілок

Перші профспілки (тред-юніони) з’явилися в Англії в кінці XVIII століття. Їх метою був захист професійних інтересів робітників. Англія мала статус країни з розвиваються підприємництвом ще в XVI столітті, тому саме в ній вперше, і набагато раніше за інших світових регіонів, промислова (індустріальна) власність стала більш пріоритетною, ніж земельна.

Спочатку поява профспілкових організацій викликало сильний опір з боку підприємців і навіть держави. Для їх придушення держава застосовувало антиробоче законодавство, а для організаторів передбачалася кримінальна відповідальність.

Однак поступово, під тиском сгруппированного робітничого руху, держава пом’якшило своє відношення до профспілкових організацій. Кримінальні переслідування організаторів були скасовані, порядок проведення страйків, і інші методи щодо захисту прав робітників, був введений в правове русло.

Англійським законом від 29 червня 1871 роки ( «Про профспілки») профспілкові організації були офіційно визнані державою. Даний закон також поділяв профспілки на законні і незаконні. Після цього відбулося їх об’єднання в масштабах Англії.
В цей же час була створена МОП (Міжнародна організація праці), яка почала видавати конвенції та рекомендації для сприяння визнання профспілок державами – членами МОП.

Посилання на основну публікацію