Проектування як функція менеджменту

Управління організацією – це не тільки повсякденний процес трудової діяльності менеджера, а й мистецтво, яке потребує суттєвого уваги і контролю.

Розглянемо проектування як одну з ключових функцій менеджменту, щоб дослідити його основні особливості.

Функції організації

Функції організації представляють собою дві категорії:

  1. Формування постійних і змінних взаємозв’язків між усіма відділами підприємства
  2. Створення алгоритму виконання управлінського рішення, а також умов його функціонування.

Виходячи з раніше виявлених особливостей підприємства, необхідно виявити особливість, яка визначає структуру підприємства, кількість підрозділів в залежності від потреб і цілей підприємства, існуючих в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Навіщо підприємству необхідні функції:

  • Делегування повноважень між співробітниками підприємства
  • Формулювання завдань і об’єднання їх в групи

Виходячи з цих груп, керівник приймає рішення про структуру підприємства, проектує його. Виходячи зі структури, визначається ефективність діяльності підприємства. Проектування структури починається з формування підрозділів, що відбувається за такими принципами:

1 принцип підрозділи формуються і проектуються виходячи з тих функцій, які виконують співробітники в повсякденній діяльності.

Наприклад, працівники, функцією яких є виготовлення рекламних продуктів, об’єднуються в відділ просування і реклами.

2 принцип полягає в угрупованні співробітників за ознакою виробленого продукту або групам споживачів.

Процес проектування організації як ключова функція

Процес проектування – один з ключових в організації, є універсальним і може застосовуватися до інших процесів. Розглянемо, як відбувається практичне впровадження функції проектування в виробничий процес:

  • 1 крок – постановка мети, яка дозволяє виконати необхідні функції
  • 2 крок – аналіз вихідного стану об’єкта проектування, в даному випадку – функції менеджменту
  • 3 крок – розгляд впливають на проектування чинників, зниження їх впливу
  • 4 крок – здійснення вибору структури
  • 5 крок – впровадження розробленої структури
  • 6 крок – оцінка результатів

Функції управління знаходяться в постійному зв’язку і утворюють циклічний процес, який безперервний. Процес проектування багато в чому носить універсальний характер і залежить від інших функцій. Організаційна структура проектується виходячи з потреб організації, зовнішнього і внутрішнього середовища, цільових установок. У процесі життєвого циклу організації проектування здійснюється повсюдно і постійно.

Зміни відбуваються виходячи з управлінських рішень і потреб підприємства. В основному, відділи формуються виходячи з функцій співробітників, або за групами споживачів. Однак, може бути і більш детальна угруповання на дрібні підрозділи.

Проектування – процес необхідний, тому що підприємство розвивається. У процесі розвитку, у підприємства виникають потреби в різних відділах, сегментах і формах. Проектування, як ефективний інструмент, дозволяє вирішити ці завдання швидко і ефективно. Структура підприємства дуже гнучка і керівник може змінювати її відповідно до своїх вимог.

Відділи можуть формуватися з урахуванням завдань. Ці завдання можуть бути тимчасовими, наприклад, проведення рекламної акції нового продукту

Посилання на основну публікацію