Проектний ризик-менеджмент

Поняття ризику

Абсолютно будь-яка діяльність людини має свій напрямок в майбутнє, тобто завжди існує певний часовий розрив між початковими зусиллями, які супроводжуються витратами, і остаточним результатом. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що кінцевий результат не є остаточно передбачуваним. Це відбувається на увазі впливу різноманітних ризикових факторів. З цього виникло поняття ризику і невизначеності. Їх поява може бути пов’язано з економічними, політичними, природними, тимчасовими та іншими факторами. Вони можуть, як продукуватися із зовнішнього середовища, так і з’являтися зсередини структури провідної діяльність.

Основними причинами ризиків і невизначеності виділяють: конфліктні ситуації, розбіжність інтересів, недостатність і недостовірність інформації, наявність різних протидій і інші.

Невизначеністю є неповне або неточне уявлення про значення різноманітних параметрів в майбутньому. Вона породжується різними причинами викликаними, найчастіше, неповним поданням інформації про можливі витрати і результати. Вона пов’язана з можливістю виникнення несприятливих ситуацій, а також наслідків, які характеризуються як «ризик».

Ризик враховує можливості відхилення в діяльності організації від спочатку поставленої мети. Він трактується як небезпека, можливість отримання збитків або шкоди.

Ризик в діяльності організації

Будь-який господарюючий суб’єкт у своєму існуванні, прагнути завоювати певне положення на ринку, бути стабільним, процвітаючим і конкурентоспроможним. Ця діяльність неможлива без розробки і впровадження нових типів продукції, вдосконалення матеріально-технічної бази, інженерних вишукувань і іншого. Поруч з усіма цими параметрами йде і поняття ризику.

Найчастіше ризик пов’язують лише з можливістю небажаного сценарію розвитку подій. Однак, давно помічено, що прагнення звести до мінімуму відсоток виникнення ризикових ситуацій, неминуче веде і до зниження доходів. Норма прибутку завжди збільшується разом з ризиками, однак, це збільшення не є пропорційним.

Розуміння сутності ризику сприяє аналіз ознак ризикової ситуації, які можуть бути сформульовані так: особа, яка приймає рішення поставлено перед необхідністю вибору одного з декількох варіантів рішення, принаймні, одне з цих рішень має непередбачувані наслідки, ця особа вважає себе обізнаним про можливі наслідки кожного з розглянутих варіантів.

Сутність-ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент виступає в ролі складового елементу системи управління підприємством. Він являє собою процес, від підготовки до реалізації заходів, спрямованих на зниження небезпеки прийняття неправильних управлінських рішень, а також на зменшення можливих негативних наслідків у разі їх застосування. Ризик-менеджмент є і наукою і мистецтвом з управління ризиками. Він ґрунтується на довгостроковому плануванні, виробленні концепції, яка буде нормально функціонувати в умовах невизначеності системи. Ризик-менеджмент покликаний не допустити негативного впливу на роботу виробництва.

Ризик-менеджмент – це процес прийняття таких управлінських рішень, які спрямовані на:

  • зниження ймовірності настання ризикової і невизначену ситуацію,
  • мінімізацію можливих втрат,
  • підтримання балансу ресурсів, людей, цілей в проекті.
Посилання на основну публікацію