Проектний офіс

Визначення поняття

В даний час ще немає повністю сформованого визначення того, що таке проектний офіс.
Навіть найвідоміші експерти дають неточне визначення, а декларують функції і ознаки проектного офісу, що відрізняє його від інших управлінських структур.

Так, експерти з Gartner Group виділяють такі варіанти проектного офісу:

 • – репозитарний (Repository Model) – проектний офіс як джерело стандартних методів управління, стандартного інструментарію і бази знань з управління проектами;
 • – навчальний (Coach Model) – проектний офіс як забезпечує можливість функціонування формального проектного менеджменту через навчання і координацію;
 • – керуючий (Manager Model) – проектний офіс як централізація управління проектами.
 • Класифікація проектних офісів.

Консалтингова компанія eQuest за результатами обстеження “Топ-100” компаній сформулювала зустрічаються у світовій практиці різновиди проектних офісів в залежності від їх функцій та організаційної позиції:

 • проектний офіс (PO) – управління одним великим проектом і його підпроект;
 • програмний офіс (PO) – управління програмою, яка об’єднує групу проектів;
 • офіс проектного управління (PMO) – підрозділ компанії, що відповідає за методологію управління проектами та управляє групою проектів;
 • корпоративний офіс проектного управління (EPMO) – управління проектами та їх методологією у всій компанії відповідно ведення проектів в залежності від стратегії компанії.

Якщо говорити про російській практиці управління треба відзначити те, що в ній існують два поняття – проектний офіс і офіс проекту.

Іноді їх використовують як синоніми, але в даний час усталилася практика проектним офісом називати центр управління проектами компанії, а офісом проекту – центр управління одним проектом, забезпечений необхідними ресурсами і очолюваний менеджером проекту.

Проектний офіс в цьому розумінні є постійно діючий одиницею (при цьому лише частина співробітників може працювати на постійній основі), а офіс проекту – тимчасовою структурою.

Передумови створення проектного офісу

 • Необхідність створення проектного офісу в компанії виникає:
 • – якщо кількість проектів або їх масштаб починає створювати проблеми з керованістю проектами;
 • – зникає прозорість;
 • – різнорідна звітність не дозволяє охопити стан всіх проектів.

Завдання проектного офісу

Виходячи з цього, можна сформулювати завдання, які вирішуються шляхом створення проектного офісу:

 • – розробка, впровадження та розвиток корпоративної методології управління проектами;
 • – управління програмами і портфелями проектів;
 • – управління окремими проектами;
 • – реалізація окремих проектів;
 • – технологічна підтримка управління проектами програмними і технічними засобами;
 • – адміністративне управління задіяним в проектах персоналом;
 • – ведення архіву проектів.

Підрозділи проектного офісу

Типовими підрозділами проектного офісу є:

 • 1) аналітичний центр, який займається аналізом інформації про проект, розрахунками графіків робіт, аналізом ризиків, підготовкою звітів, створенням комп’ютерних моделей проектів;
 • 2) архів, в якому ведуться архіви проектної документації, зіставляються і аналізуються загальні закономірності, створюються нормативи і розробки корпоративних стандартів;
 • 3) методологічний центр, в якому:

– розробляються стандарти управління проектами в організації, бази даних типових операцій і призначень, а також типових проектних рішень;

– виробляються рекомендації по необхідності навчання співробітників у зовнішніх навчальних центрах, участі співробітників організації в конференціях, семінарах та інших заходах, пов’язаних з управлінням проектами.

Посилання на основну публікацію